W 2022 r. odnawialne źródła energii miały największy udział w miksie energetycznym, znacznie wyprzedzając inne źródła wytwarzania energii elektrycznej. Energia jądrowa stanowiła mniej niż 22 proc. , gaz poniżej 20 proc. a węgiel poniżej 17 proc.

Łącznie w 2022 r. moce OZE wzrosły o 5,7 proc. w porównaniu do 2021 r.

Woda i wiatr napędza OZE

Reklama

Najwięcej energii pochodziło z wiatru i wody. Energia wiatrowa stanowiła 37,5 proc., a wodna 29,9 proc. całej energii wytwarzanej z odnawialnych źródeł. Pozostała jedna trzecia pochodziła z energii słonecznej (18,2 proc.), biopaliw stałych (6,9 proc.) i innych źródeł odnawialnych (7,5 proc.).

Szwecja liderem OZE w UE

Większość zużytej energii elektrycznej w Szwecji w 2022 r. pochodziła ze źródeł odnawialnych (83,3 proc., wytworzonej głównie przez wodę i wiatr). Kolejny kraj, którego energetyka opiera się głównie na OZE to Dania, gdzie 77,2 proc. zużytej energii pochodziła z OZE, głównie z wiatru. Wysoki procent odnawialnych źródeł ma też Austria (74,7 proc., głównie woda).

Ponad połowa całej zużytej energii pochodziła z OZE jeszcze w Portugalii (61,0 proc.), Chorwacji (55,5 proc.), Łotwie (53,3 proc.) i Hiszpanii (50,9 proc.).

Najniższy udział energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych odnotowano na Malcie (10,1 proc.), Węgrzech (15,3 proc.), w Czechach (15,5 proc.), Luksemburgu (15,9 proc.), na Cyprze (17,0 proc.), w Bułgarii (20,2 proc.) i Polsce (21,0 proc.).

Norwegia jest nie do pobicia

Prawdziwy lider energetyki odnawialnej nie należy do Unii Europejskiej. Norwegia produkuje z OZE znacznie więcej prądu, niż jest w stanie zużyć. W 2022 r. produkcja energii z odnawialnych źródeł w Norwegii była na poziomie 120 proc.