54% prezesów w Polsce uważa, że za 10 lat ich firmy przestaną być rentowne, jeśli będą kontynuowały swoją działalność w obecnym kształcie. Największe wyzwania to ich zdaniem inflacja, konflikty geopolityczne i niepewność makroekonomiczna.

"Choć wśród kluczowych zagrożeń w perspektywie 12 miesięcy wymienia się inflację, a w perspektywie pięciu lat konflikt geopolityczny, to prezesi i dyrektorzy generalni postrzegają inflację jako stosunkowo przejściowe zagrożenie. Podczas gdy aż 77% (wobec 55% w CEE i 40% na świecie) twierdzi, że ich firmy są na nią 'bardzo narażone' w ciągu najbliższych 12 miesięcy, liczba ta w ciągu najbliższych pięciu lat spada do 44% (wobec 36% w regionie i 28% na świecie). Ryzyko geopolityczne natomiast spada o zaledwie 8 pkt proc. do 46%, co stanowi najwyższą pozycję w perspektywie pięcioletniej" - czytamy w komunikacie.

Największym wyzwaniem w najbliższym czasie dla prezesów firm w Polsce jest stan gospodarki światowej i krajowej. Ponad trzy czwarte (77%) dyrektorów generalnych w Polsce i 73% globalnie przewiduje, że wzrost gospodarczy na świecie spowolni w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Oczekiwania te stanowią zdecydowane odwrócenie sytuacji z ubiegłego roku, kiedy to 70% (68% w regionie) i 77% na całym świecie przewidywało poprawę sytuacji. Ubiegłoroczny optymizm, napędzany słabnącą globalną pandemią, został w 2022 r. zdławiony przez takie wstrząsy jak inwazja Rosji na Ukrainę, gwałtownie rosnące ceny energii i towarów oraz przyspieszający wzrost płac i cen towarów oraz usług.

W odpowiedzi na krótkoterminowe wyzwania gospodarcze prezesi firm w Polsce, podobnie jak ich koledzy z całego świata, podejmują działania mające na celu pobudzenie wzrostu przychodów i obniżenie kosztów. 77% z nich (58% prezesów w naszym regionie) twierdzi, że zaczęło już wdrażać podwyżki cen - narzędzie, po które do tej pory sięgnęło zaledwie 51% globalnych dyrektorów. Jednocześnie prezesi firm globalnych i tych z Polski doskonale zdają sobie sprawę z możliwości wystąpienia zakłóceń w przyszłości: 54% polskich szefów - znacznie więcej niż w naszym regionie (45%) i na całym świecie (prawie 40%) uważa, że ich firmy nie będą w stanie utrzymać się na rynku za dekadę, jeśli będą podążać obecną ścieżką. Liderzy biznesowi są świadomi, że zagrożenia, przed którymi stoją, mają bardzo poważny charakter - a więc deklarują, że podejmą odpowiednie działania. W Polsce ten odsetek jest wyjątkowo wysoki, podkreślono.

Reklama

PwC przebadało 4 410 dyrektorów generalnych w 105 państwach i regionach w październiku i listopadzie 2022 roku. Globalne i regionalne dane w niniejszym raporcie są ważone proporcjonalnie do nominalnego PKB państwa lub regionu, żeby zapewnić reprezentatywność opinii prezesów. Dane dotyczące poszczególnych branż i państw oparte są na nieważonych danych z pełnej próby 4 410 prezesów. W próbie znalazły się odpowiedzi 99 prezesów z Europy Środkowo-Wschodniej, w tym 39 z Polski.

(ISBnews)