Żywotność startupów bywa bardzo krótka, dlatego ich założyciele muszą działać niezwykle dynamicznie, często zgodnie z dewizą „make it or brake it”. Jak wynika z badania przeprowadzonego przez PayPal i Startup Hub Poland, już 47 proc.startupów na wczesnym etapie rozwoju prowadzi sprzedaż zagraniczną. Co więcej, z pozostałej części dokładnie połowa – 50 proc. – planuje dołączyć do tego grona w przyszłym roku.

Gdzie wędrują startupy?

Najpopularniejszym kierunkiem rozszerzania działalności startupów działających w Polsce są Niemcy (48 proc.), Francja (41 proc.) i Stany Zjednoczone (26 proc.).

Reklama

Polska stała się w ostatnich latach hubem dla młodych przedsiębiorców, w tym przede wszystkim dla Białorusinów i Ukraińców. W przypadku startupów założonych przez imigrantów ponad 70 proc. z nich rozpoczyna działalność, od razu kierując swoją ofertę do zagranicznych klientów.

Jak ocenia Paulina Brym-Ciuba, dyrektor generalna Startup Hub Poland, może to sugerować, że są oni lepiej przygotowani na rozwój międzynarodowy swoich firm niż Polacy.

Co wydaje się największym wyzwaniem?

Startupy, które jeszcze nie wyszły poza Polskę, oceniają, że największe bariery w ekspansji stanowią kwestie regulacyjne (60 proc.), ograniczony budżet marketingowy (52 proc.) oraz stosunkowo niewielka baza klientów (48 proc.).

- Proces ekspansji nie jest prosty. Największą barierą dla transgranicznego handlu elektronicznego jest zrozumienie i przestrzeganie przepisów obowiązujących na różnych rynkach. Chociaż istnieją pewne wspólne zasady w UE, to nadal niektóre procedury na rynkach europejskich przekładają się na dodatkowe koszty dla startupów, które chcą sprzedawać poza rynkiem krajowym – tłumaczy Brym-Ciuba.

Jak wskazuje badanie PayPal i Startup Hub Poland, mniejszym problemem pozostaje brak zrozumienia lokalnej kultury i zwyczajów konsumentów (40 proc.), kwestie podatkowe (36 proc.) czy konieczność dostosowania swojej oferty do potrzeb lokalnego rynku (28 proc.).

Co faktycznie jest największym wyzwaniem?

Powyższe wyniki dotyczą firm, które dopiero przymierzają się do ekspansji. Tymczasem patrząc na wskazania największych barier wśród startupów, które już wyszły poza rynek polski, nasuwa się jeden wniosek – strach przed odrębnymi regulacjami na nowym rynku jest przeszacowany. Kwestie prawne ograniczają działalność ledwie 22 proc. startupów działających zagranicą.

ikona lupy />
Wyzwania związane z ekspansją zagraniczną. Źródło: raport PayPal i Startup Hub Poland: „Early-Stage Startup Index. Wyzwania w dobie transgraniczności”, 2023 / Forsal.pl

Z drugiej strony, znacznie mocniej dokuczliwą barierą – niż mogłoby to się wydawać przed pierwszym zagranicznym krokiem – jest kwestia ograniczonego budżetu marketingowego. Aż 83 proc. startupów, które już działają za granicą, wskazuje ten czynnik jako wyzwanie. To o 31 pkt. proc. wyższy odsetek niż wśród firm „krajowych”.

Innym niedocenianym problemem, który spotyka startupy, jest faktycznie dostosowanie oferty do lokalnych potrzeb – tu różnica między wskazaniami „przed” i „po” sięga 20 pkt. proc.