Wśród ankietowanych polskich startupów, 23 proc. działa poniżej roku; 28 proc. 1-2 lata; 31 proc. deklaruje, że 3-4 lata; 15 proc. iż 5-10 lat; 3 proc. powyżej 10 lat – wynika z badania "Polskie Startupy 2023" fundacji Startup Poland.

Autorzy badania dodali, że "sytuacja przychodowa startupów jest w tej chwili lepsza niż przed rokiem". Zauważono, iż 51 proc. z nich generuje "zdecydowanie większe przychody niż w zeszłym roku", a 26 proc. osiąga "nieco lepsze" przychody niż przed rokiem. Dla 8 proc. badanych podmiotów przychody są takie same jak w 2022 r.

Gdzie jest najwięcej startupów? Czym się zajmują?

Reklama

Zgodnie z raportem obecnie najwięcej startupów powstaje w woj. dolnośląskim (28 proc.). Na kolejnych miejscach są: woj. mazowieckie (19 proc.), małopolskie (12 proc.) i lubelskie (8 proc.). Dodano, iż połowa badanych podmiotów działa w województwie mazowieckim, 46 proc. w woj. dolnośląskim, 30 proc. w woj. małopolskim, 27 proc. w woj. wielkopolskim i po 25 proc. w woj. pomorskim i łódzkim.

Na pytanie o wskazanie słowa kluczowego, które najlepiej oddają charakter głównego produktu usługi, 33 proc. badanych startupów wskazało AI/DeepTech/Internet rzeczy. Wymieniono również m.in.: medtech (17 proc.), edukację (15 proc.), analitykę/research tools/business intelligence (14 proc.), hardware (13 proc.) czy ecommerce (11 proc.).

Jakie kwestie są problematyczne?

Wśród najbardziej doskwierających kwestii w prowadzeniu działalności, respondenci wskazali: wysokie koszty zatrudnienia pracownika (54 proc.), pozyskanie finansowania w kolejnych fazach rozwoju (49 proc.), biurokrację przy prowadzeniu działalności operacyjnej (37 proc.), trudności z ekspansją zagraniczną (24 proc.), brak zachęt inwestycyjnych (20 proc.) oraz brak odpowiedniej wiedzy/doświadczenia (18 proc.).

Odnosząc się do kwestii, w jakich obszarach startupy potrzebują wsparcia, badane podmioty wymieniały: szukanie źródeł finansowania (69 proc.), współpracę z inwestorami (48 proc.), zarządzanie firmą (31 proc.), wskazówki w dostosowywaniu się do zmian prawnych (28 proc.), zarządzanie zespołem (23 proc.) i cyberbezpieczeństwo (18 proc.).

Kim jest statystyczny założyciel?

Jak wynika z raportu, statystyczny polski założyciel startupu ma 26-35 lat i posiada wykształcenie magisterskie w obszarze nauk ścisłych. "Najczęściej nie miał wcześniej doświadczenia ze startupem, ale prowadził własną firmę w innym segmencie lub pracował w firmie prywatnej bądź korporacji" – wskazano.

Na potrzeby raportu przeprowadzono ankietę online za pomocą narzędzia SurveyLab w okresie 4 lipca – 4 września 2023 roku na grupie 4841 opiniodawców. (PAP)

autor: Adrian Reszczyński