Grupa Azoty poinformowała, że w wyniku przeprowadzonych rozmów i uzgodnień z bankami, 14 czerwca br. Grupa Azoty Polyolefins podpisała kolejną umowę zmieniającą do umowy stabilizacyjnej z 15 grudnia 2023 r., dotyczącej finansowania projektu Polimery Police. Strony uzgodniły warunki, na jakich instytucje finansowe będą finansować projekt w kolejnym okresie obowiązywania umowy stabilizacyjnej, tj. do 31 lipca br. Umowa zmieniająca została podpisana z 15 instytucjami finansującymi - podała Grupa Azoty w komunikacie.

Spółka zaznaczyła, że uzgodniono również, iż wniesienie przez Grupę Azoty oraz jej spółkę zależną, Grupę Azoty Zakłady Chemiczne Police pozostałej kwoty pożyczki wspierającej do spółki zależnej (Grupa Azoty Polyolefins - PAP) do wartości 105 mln euro (górny limit) nastąpi nie później niż do dnia 31 lipca 2024 r.

Postępy w projekcie Polimery Police: produkcja i testy polipropylenu

Reklama

"Projekt Polimery Police znajduje się obecnie na etapie produkcji w ramach rozruchu i testów parametrów gwarantowanych na wszystkich instalacjach Projektu, w maju wyprodukowaliśmy 100-tysięczną tonę polipropylenu. Zbliżamy się do Testu Integralności i przejęcia instalacji od Generalnego Wykonawcy" - poinformował, cytowany w komunikacie, p.o. prezesa Grupy Azoty Polyolefins Wojciech Blew. Podkreślił, że zadaniem na dalszą część roku jest skuteczne ulokowanie produktów na rynku polskim i zagranicznym przy zapewnieniu najefektywniejszej rentowności sprzedaży.

Grupa Azoty wskazała też, że umowa zmieniająca do umowy stabilizacyjnej została podpisana z następującymi instytucjami finansowymi: Alior Bank S.A., Bank Gospodarstwa Krajowego, Bank Ochrony Środowiska S.A., Bank Polska Kasa Opieki S.A., BNP Paribas Bank Polska S.A., Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, Haitong Bank Polska S.A., ICBC Standard Bank PLC, Industrial and Commercial Bank of China (Europe) S.A. (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce, mBank S.A., Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A., Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A., Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie S.A., PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych BIS 2 oraz Santander Bank Polska S.A.

Banki zaangażowane w finansowanie projektu Polimery Police

Projekt Polimery Police to nowy kompleks chemiczny Grupy Azoty oparty na technologii Oleflex UOP - produkcji propylenu jakości polimerowej metodą odwodornienia propanu (PDH) oraz technologii Unipol GRACE - produkcji polipropylenu. Zastosowane technologie zapewniają m.in. niskie zużycie surowców i energii.

Technologie zastosowane w kompleksie chemicznym Polimery Police

Grupa Azoty to drugi w UE producent nawozów azotowych i wieloskładnikowych. Jest jedynym producentem melaminy w Polsce. Wytwarza również takie produkty jak: poliamid, alkohole OXO, plastyfikatory czy biel tytanowa. Grupa Azoty to spółka akcyjna, w której Skarb Państwa posiada 33 proc. akcji.(PAP)

wkr/ pad/