Kontrole Poczty Polskiej w całym kraju

Na terenie całego kraju Poczta Polska przeprowadza kontrole, a następnie raportuje wyniki do urzędów skarbowych. Celem tych działań jest weryfikacja, czy odbiorniki radiowe i telewizyjne Polaków są prawidłowo zarejestrowane, sprawne i gotowe do odbioru sygnału oraz czy ich właściciele regularnie opłacają abonament.

W pierwszych trzech miesiącach tego roku urzędy skarbowe rozpoczęły egzekucję długów na podstawie 5 233 decyzji sądowych, na podstawie których udało się odzyskać 5,951 mln zł. Przez cały 2023 rok, kwota odzyskana od dłużników osiągnęła ponad 22 mln zł.

Reklama

Surowe konsekwencje dla niepłacących

Niezarejestrowanie odbiornika i brak opłacenia abonamentu wiążą się z surowymi konsekwencjami. Kara wynosi obecnie 30-krotność miesięcznej stawki abonamentu, co przekłada się na kwotę przekraczającą 800 zł. Osoby, które zignorują ten obowiązek, są zmuszone do uregulowania zaległych opłat oraz mogą stanąć w obliczu postępowania egzekucyjnego.

Warto przy tym zauważyć, że abonament RTV obowiązuje niezależnie od tego, czy faktycznie korzysta się z radia, czy telewizji. Od początku tego roku koszt abonamentu RTV za odbiornik radiowy wynosi zaledwie 8,70 zł, opłata abonamentowa za telewizor gotowy do odbioru lub oba odbiorniki wynosi 27,30 zł na miesiąc. Co więcej, decydując się na płatność z wyprzedzeniem na kilka miesięcy, abonenci mogą zaoszczędzić do 10 procent wartości opłat.