Warszawa, 28.03.2018 (ISBnews) - Radpol zawarł z mBankiem jedenasty aneks zmieniający umowę kredytową, na podstawie którego przedłużono termin spłaty dwóch kredytów do 29 marca 2019 r., a mBank zrzekł się uprawnień wynikających z możliwego przekroczenia przez Radpol zakładanego poziomu długu netto do EBITDA na koniec marca br., podała spółka.
"Ostateczny termin spłaty:
(i.) kredytu D1 został ustalony na dzień 29 marca 2019 roku (z dotychczasowego ostatecznego terminu spłaty tego kredytu określonego na dzień 30 marca 2018 roku);
(ii.) kredytu E został ustalony na dzień 29 marca 2019 roku (z dotychczasowego ostatecznego terminu spłaty tego kredytu określonego na dzień 30 marca 2018 roku)" – czytamy w komunikacie.
Terminy spłaty pozostałych kredytów udzielonych na podstawie umowy kredytu pozostaną bez zmian.
"Bank zrzekł się uprawnień przysługujących mu na podstawie umowy kredytu w związku z potencjalnym wystąpieniem na dzień 31 marca 2018 roku przypadku naruszenia umowy kredytu związanego z przekroczeniem przez spółkę opisanego szczegółowo w umowie kredytu wskaźnika finansowego zadłużenie netto do EBITDA, na dzień 31 marca 2018 roku, pod warunkiem, że ww. wskaźnik finansowy nie przekroczy poziomów opisanych w umowie zmieniającej nr 11" - czytamy dalej.
W połowie września 2016 r. Radpol porozumiał się z mBankiem w sprawie zmiany warunków umowy kredytowej. Podniesiono wówczas wymagany poziom wskaźnika długu netto do EBITDA do 4x wobec wcześniej wymaganego 3,5x.
Radpol to wytwórca i dostawca instalacji do przesyłu ciepła, produktów dla energetyki oraz rur z tworzyw sztucznych do instalacji wodnych, kanalizacyjnych i gazowych, a także rozwiązań dla innych gałęzi przemysłu. Kluczowymi odbiorcami produktów grupy są takie sektory, jak energetyka, gazownictwo, ciepłownictwo, kolejnictwo czy motoryzacja. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r.
(ISBnews)