KNF: Wartość kredytów wzrosła o 3,2% r: r, depozytów - o 4,1% w 2017 r.


Warszawa, 13.02.2018 (ISBnews) - Wartość kredytów ogółem sektora bankowego wraz z oddziałami zagranicznymi wzrosła o 3,2% r/r do 1 044,9 mld zł na koniec grudnia 2017 r., zaś wartość depozytów wzrosła w tym czasie o 4,1% r/r do 1 070,38 mld zł, wynika z danych Komisji Nadzoru Finansowego (KNF).
Wartość kredytów dla przedsiębiorstw wzrosła o 6,1% w skali roku do 366 mld zł na koniec grudnia ub.r., zaś wartość kredytów dla gospodarstw domowych wzrosła o 1,7% do 671,98 mld zł.
Portfel kredytów mieszkaniowych gospodarstw domowych zmniejszył się o 1,5% r/r do 394,29 mld zł na koniec grudnia 2016 r., w tym wartość kredytów w CHF zmniejszyła się o 20,2% r/r i wyniosła 107,15 mld zł.
Wartość kredytów konsumpcyjnych osób prywatnych wyniosła 162,32 mld zł na koniec grudnia i była wyższa o 8% w ujęciu rocznym.
Wartość kredytów ze stwierdzoną utratą wartości ogółem wyniosła 70,84 mld zł na koniec grudnia 2017 r. i spadła o 1,3% w skali roku, w tym wartość takich kredytów dla gospodarstw domowych wyniosła 40,82 mld zł (wzrost o 2,5% r/r), a wartość kredytów z utratą wartości dla przedsiębiorstw wyniosła 29,91 mld zł (spadek o 5,9% r/r).
Wartość depozytów ogółem wzrosła o 4,1% r/r do 1 070,38 mld zł na koniec grudnia 2017 r.
Depozyty przedsiębiorstw zwiększyły się o 3,6% r/r do 284,95 mld zł, zaś wartość depozytów gospodarstw domowych wzrosła o 4,2% r/r do 761,34 mld zł na koniec grudnia 2017 r.
(ISBnews)