"Rada nadzorcza na posiedzeniu w dniu 15 września 2020 r. oddelegowała z dniem 17 września pana Emila Ślązaka, członka rady nadzorczej, do czasowego pełnienia obowiązków prezesa zarządu Bank Ochrony Środowiska do dnia zakończenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko prezesa zarządu Banku Ochrony Środowiska S.A. jednak nie dłużej niż do dnia 16 grudnia 2020 roku" - czytamy w komunikacie.

Akcje Banku Ochrony Środowiska od 1997 roku są notowane na rynku podstawowym GPW. W skład grupy wchodzi również Dom Maklerski BOŚ S.A. Aktywa razem banku wyniosły 18,49 mld zł na koniec 2019 r.

(ISBnews)