"Według stanu na 31 października 2020 r. wartość środków do przekazania z budżetu na rynek krajowy od listopada do końca 2020 r. wynosi 0,4 mld zł" - czytamy w komunikacie.

"Do wykupu w 2020 r. (według stanu na 31 października 2020 r.) pozostaje dług o wartości nominalnej 7,8 mld zł, w tym: obligacje detaliczne: 2,9 mld zł, obligacje oraz kredyty na rynkach zagranicznych: 4,9 mld zł " - czytamy dalej.

Na koniec października 2020 r. na rachunkach budżetowych zgromadzono równowartość 115,5 mld zł. Środki te stanowią zabezpieczenie płynności w finansowaniu potrzeb pożyczkowych.

"W wyniku konsolidacji zarządzania płynnością sektora publicznego na koniec października 2020 r. zgromadzono środki w wysokości 67,0 mld zł, z tym: w depozytach terminowych 40,5 mld zł oraz w depozytach typu ON 26,5 mld zł " - czytamy dalej.

Na koniec października 2020 r. poziom krajowego długu rynkowego wyniósł 738,3 mld zł, wobec 646 mld zł na koniec 2019 r.

Na koniec października 2020 r. średnia zapadalność długu krajowego wyniosła 4,31 roku (4,53 roku na koniec 2019 r.), a długu ogółem wyniosła 4,71 roku (4,97 roku na koniec 2019 r.), podał także resort.