"W przypadku IV etapu wdrażania PPK, nie spodziewamy się dużej partycypacji wśród mikroprzedsiębiorstw. Spodziewam się lepszych wyników w sektorze publicznym. Łącznie obecnie jest ponad 2 mln osób, które oszczędzają długoterminowo na emeryturę - jest to wzrost o ponad 1 mln 700 tys. w stosunku to poziomów przed startem PPK - mówię tutaj łącznie: uczestnicy PPK i PPE. Jest to jest wyraźną, fundamentalną zmianą, jeśli chodzi o upowszechnienie tych form gromadzenia kapitału. Liczę, że zakończymy całe wdrożenie PPK z ponad 3 mln uczestników, co będzie bardzo dobrym wynikiem" - powiedział Borys podczas webinarium Plany, Prognozy, Komentarze.

Pracownicze plany kapitałowe to przeznaczony dla pracowników program długoterminowego oszczędzania. Gromadzone w PPK oszczędności mają pochodzić ze składek pracowników, pracodawców i dopłat od państwa.

PPK jako pierwsze wprowadziły firmy zatrudniające co najmniej 250 osób, które musiały podjąć decyzję do 25 października 2019 roku. W II i III etapie wdrażania PPK małe i średnie przedsiębiorstwa musiały wybrać dostawcę PPK dla swoich pracowników do 27 października. W kolejnym etapie udział wezmą pozostałe podmioty i jednostki sektora finansów publicznych, które czas na podjęcie decyzji będą miały odpowiednio do 23 kwietnia 2021 roku i 26 marca 2021 r.