Zysk netto Grupy PZU przypisany właścicielom jednostki dominującej po I poł. br. wyniósł 1,48 mld zł, o 9,4 proc. mniej rdr. W samym II kw. br. wyniósł 722 mln zł wobec 754 mln zł w II kw. ub.r., co oznacza spadek o 4,2 proc. Rentowność kapitałów własnych (ROE), przypadających właścicielom jednostki dominującej, wyniosła 18,5 proc.

Prezes PZU podkreśliła podczas konferencji, że wyniki w drugim kwartale i po pierwszym półroczu są efektem bardzo dobrych osiągnięć w obszarze sprzedaży i rentowności prowadzonego biznesu.

"Niezależnie od zawirowań gospodarczych i rynkowych pozycja kapitałowa Grupy PZU pozostaje bardzo silna. Współczynnik wypłacalności Solvency II na koniec pierwszego kwartału wyniósł aż 222 proc. i był wyższy od średniej europejskiej. Pomimo skali wyzwań, które stoją przed gospodarką, rynkiem finansowym i nami, zasoby, którymi dysponuje Grupa i ścieżka, którą obraliśmy w strategii, pozwalają mi na ostrożny optymizm" - podkreśliła Kozłowska-Chyła.

Zapowiedziała, że w październiku PZU wypłaci dywidendę w wysokości 1,94 zł na akcję. Jak podano w informacji prasowej, spółka przeznaczy na wypłatę dywidendy prawie 1,7 mld zł.

Reklama

Członek zarządu i dyrektor finansowy Grupy PZU Tomasz Kulik ocenił, że realizacja celu strategicznego Grupy - 3,4 mld zł zysku netto w 2024 r. nie powinna być zagrożona.

Grupa Kapitałowa Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń jest największą instytucją finansową w Polsce oraz Europie Środkowo-Wschodniej. Od 2010 r. spółka PZU SA jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Grupa PZU zarządza ok. 300 mld zł aktywów i świadczy usługi dla 22 milionów klientów w pięciu krajach. Głównym akcjonariuszem PZU jest Skarb Państwa, który posiada 34,19 proc. akcji. (PAP)

kmz/ mmu/