Banki i SKOK-i udzieliły o 101,3% więcej r/r kredytów ratalnych w ujęciu liczbowym w lutym 2023 r., podało Biuro Informacji Kredytowej (BIK). Wartość udzielonych kredytów ratalnych wzrosła o 11,8% w skali roku.

W okresie styczeń - luty 2023 r. w porównaniu do analogicznego okresu zeszłego roku kredyty ratalne odnotowały dodatnie dynamiki w ujęciach liczbowym i wartościowym: odpowiednio 81,9% i 7,1%. Średnia wartość kredytu ratalnego udzielonego w lutym 2023 r. to 2 252 zł i jest ona niższa o 44,5% r/r.

"W okresie styczeń - luty najwyższe dynamiki w ujęciu wartościowym, podobnie jak w roku ubiegłym, objęły kredyty ratalne do 1 tys. zł (+103,1%). Jeszcze bardziej spektakularne odczyty w tym samym przedziale wystąpiły w ujęciu liczbowym, odnotowując wzrost o (+201,3%). Za tak ekstremalnie wysokie dynamiki w niskokwotowych kredytach ratalnych odpowiadają kredyty ratalne powstałe w wyniku transformacji BNPL w kredyt ratalny. Co ciekawe, podobnie jak w całym 2022 r. ujemną dynamikę odnotowały jedynie kredyty ratalne wysokokwotowe z przedziału powyżej 10 tys. zł (-9,8% L oraz -21,3% W), trend z zeszłego roku jest więc kontynuowany" - skomentował główny analityk BIK Waldemar Rogowski, cytowany w komunikacie.

Jakość portfela kredytów ratalnych od kilku lat utrzymuje się na bardzo niskim, bezpiecznym poziomie szkodowości, co każdorazowo potwierdzają właśnie miesięczne odczyty Indeksu. Lutowy odczyt Indeksu Jakości portfela kredytów ratalnych był na poziomie 2,09%.

Reklama

"Na pozytywną ocenę zasługuje nadal niski, bezpieczny odczyt Indeksu dla kredytów ratalnych. Co prawda, w okresie 12-miesięcznym wartość Indeksu pogorszyła się (wzrosła) o 0,96 pkt proc., to i tak nadal znajduje się na bezpiecznym poziomie, co wynika z faktu zaciągania kredytów ratalnych przez klientów o wysokiej wiarygodności kredytowej i pozytywnej historii kredytowej" - dodał Rogowski.

Analityk podkreślił, że z uwagi na wzrost ryzyka wynikającego z uwarunkowań globalnych czy sytuacji makroekonomicznej w Polsce w kolejnych kwartałach należy liczyć się z pogorszeniem jakości, a to wymaga jeszcze baczniejszej obserwacji tego zjawiska. Szczególnie należy analizować dynamikę wzrostu wartości Indeksów.