Wartość środków do przekazania z budżetu na rynek krajowy dokonywanych w maju wynosi - według stanu na koniec kwietnia br. - 8,9 mld zł, natomiast do końca roku będzie to 55,7 mld zł, podało Ministerstwo Finansów.

"Wartość środków przekazywanych w maju z budżetu na rynek wynosi 8,9 mld zł (płatności odsetek z tytułu SPW)" - czytamy w komunikacie.

Według stanu na koniec miesiąca wartość środków do przekazania z budżetu na rynek do końca 2023 roku wynosi 55,7 mld zł, podano także.

"Do wykupu w 2023 r. (wg stanu na 30 kwietnia 2023 roku) pozostaje dług o wartości nominalnej 56,8 mld zł, w tym: obligacje hurtowe: 26,2 mld zł, obligacje detaliczne: 17,8 mld zł, obligacje oraz kredyty na rynkach zagranicznych: 12,9 mld zł" - czytamy dalej.

Na koniec kwietnia 2023 roku na rachunkach budżetowych zgromadzono równowartość 115,5 mld zł. Środki te stanowią zabezpieczenie płynności w finansowaniu potrzeb pożyczkowych, podał resort.

Reklama

"W wyniku konsolidacji zarządzania płynnością sektora publicznego na koniec kwietnia 2023 r. zgromadzono środki w wysokości 109,5 mld zł,

z czego w depozytach terminowych 36,5 mld zł oraz w depozytach typu ON 73,0 mld zł" - napisał resort.

Na koniec marca 2023 roku poziom krajowego długu rynkowego po konsolidacji w ramach Skarbu Państwa wyniósł 785,7 mld zł wobec

778,3 mld zł na koniec 2022 r.

"Na koniec kwietnia 2023 r. średnia zapadalność długu krajowego wyniosła 4,21 roku (4,11 roku na koniec 2022 r.), a długu ogółem

wyniosła 5,30 roku (4,84 roku na koniec 2022 r.)" - czytamy także.