"Wprowadzenie zamiennika wskaźnika referencyjnego WIBOR będzie oznaczało, że oprocentowanie obligacji WZ oraz TOZ będzie oparte na nowym wskaźniku, stanowiącym zamiennik WIBOR, i nie będzie konieczności przeprowadzania przedterminowego wykupu tych obligacji" - poinformował resort finansów.

Ministerstwo wyjaśnia, że w listach emisyjnych obligacji zmiennokuponowych, zamiana WIBOR-u będzie oznaczać zmiany listów emisyjnych o charakterze porządkującym, dostosowującym je do nowego wskaźnika.

Kwestia wyznaczania zamiennika WIBOR-u i procedury jego wyznaczania określona została w projekcie ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom. Celem ustawy jest m.in. wsparcie osób, które zaciągnęły złotowe kredyty hipoteczne.

Reklama

Ministerstwo przypomniało, że w projekcie ustawy określono procedurę wyznaczenia zamiennika za kluczowy wskaźnik referencyjny, jakim w Polsce jest WIBOR.

"Zgodnie z proponowaną procedurą proces wyznaczania zamiennika zostanie zainicjowany przez Komisję Nadzoru Finansowego. Zakłada on zaangażowanie Komitetu Stabilności Finansowej, zrzeszającego przedstawicieli wszystkich instytucji sieci bezpieczeństwa finansowego (BFG, KNF, MF i NBP). Ma to zapewnić wypracowanie najbardziej optymalnych rozwiązań" - podał resort finansów.

Ministerstwo zastrzegło jednocześnie, że obecnie nie wiadomo jeszcze, jaki wskaźnik zastąpi WIBOR, a kwestia ta zostanie rozstrzygnięta podczas procedury wyznaczania zamiennika.