Wakacje kredytowe zostały wprowadzone przez rząd PiS-u w 2022 roku jako rozwiązanie mające łagodzić skutki gwałtownego wzrostu rat kredytów hipotecznych. Po wygranej w wyborach przedstawiciele obecnej koalicji wypowiadali się na temat możliwości przedłużenia wakacji na 2024 rok bardzo ostrożnie. Projekt został jednak przygotowany i skierowany do konsultacji. Rząd miał się nim zająć w lutym, finalnie przyjął go podczas pierwszego posiedzenia w marcu. Dokumentem zajmą się teraz Sejm i Senat (każda z izb może wprowadzić poprawki). Potem musi go podpisać prezydent.

Wakacje kredytowe 2024. Co zawiera projekt?

W myśl projektu przygotowanego przez Ministerstwo Finansów z wakacji kredytowych będą mogły skorzystać osoby posiadające kredyty hipoteczne w złotówkach, zaciągnięte na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. Wartość kredytu nie może przekraczać 1,2 mln zł. Projekt zakłada możliwość zawieszenia spłaty rat w wymiarze czterech miesięcy: dwóch w okresie 1 maja-30 czerwca 2024 i po jednym w III i IV kwartale 2024.

Reklama

Kto będzie mógł skorzystać z wakacji kredytowych 2024?

Oprócz limitu dotyczącego wysokości kredytu, projekt przepisów wprowadzających wakacje kredytowe w 2024 r. zakłada też inne ograniczenia dotyczące tego, kto będzie mógł z nich korzystać. Ministerstwo Finansów wyjaśnia, że w tym roku będą to osoby, które "ponoszą wydatki związane z obsługą miesięcznej raty kapitałowej i odsetkowej kredytu (RdD – Rata do Dochodu) w wysokości przekraczającej 30 proc. dochodów (za okres ostatnich trzech miesięcy przed złożeniem wniosku) lub utrzymują co najmniej trójkę dzieci (do 18. roku życia lub do 25. roku życia, gdy kontynuują naukę lub dzieci niepełnosprawnych, bez względu na wiek) – wówczas nie obowiązuje kryterium RdD".

Kolejne dwa warunki to wskazane przez resort to:

  • zawarcie umowę kredytu hipotecznego przed 1 lipca 2022 r.,
  • zakończenie spłaty kredytu co najmniej po upływie 6 miesięcy od tej daty.

W porównaniu do wcześniejszej wersji przepisów o wakacjach kredytowych 2024, projekt przyjęty ostatecznie przez rząd zawiera dwie korzystne dla kredytobiorców zmiany. Po pierwsze – obniżony został wskaźnik RdD (wcześniej był na poziomie 35 proc.). Po drugie, z kryterium RdD zostały zwolnione rodziny utrzymujące co najmniej troje dzieci.

Wakacje kredytowe 2024. Od kiedy można będzie składać wnioski?

Jeżeli w projekcie przyjętym przez rząd nie zostaną wprowadzone żadne zmiany, a cały proces legislacyjny przebiegnie bez opóźnień, wnioski o wakacje kredytowe będzie można składać od 1 maja br. Kredytobiorca będzie mógł złożyć wniosek w swoim banku pisemnie lub za przez bankowość elektroniczną (w zależności od tego, jakie funkcjonalności udostępni bank). Banki mają potwierdzać przyjęcie wniosku w ciągu 21 dni od daty jego otrzymania. Brak potwierdzenia nie wpłynie na rozpoczęcie okresu zawieszenia.

Zmiany w Funduszu Wsparcia Kredytobiorców. Ma był łatwiej o pomoc

Projekt przyjęty przez rząd przewiduje również zmiany w zasadach funkcjonowania Funduszu Wsparcia Kredytobiorców (FWK) skierowanego do kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej. FWK może przez pewien okres spłacać ich kredyty zaciągnięte w bankach komercyjnych. Później kredytobiorca zwraca te pieniądze FWK. Dług wobec tej instytucji może być jednak częściowo umorzony.

Rządowy projekt zakłada, że pomoc udzielana z FWK posiadaczom kredytów mieszkaniowych ma się stać bardziej dostępna. Ubiegać się o nią będą mogli kredytobiorcy w przypadku których rata kredytu przekracza 40 proc. dochodu gospodarstwa domowego. Obecnie wskaźnik ten wynosi 50 proc.

"Zwiększy się także kwota dochodu, która uprawnia do uzyskania wsparcia lub pożyczki na spłatę zadłużenia" – informuje ministerstwo finansów. "Ze wsparcia Funduszu będzie można skorzystać, jeżeli miesięczny dochód gospodarstwa domowego, pomniejszony o miesięczne koszty obsługi kredytu mieszkaniowego, nie będzie przekraczał dwuipółkrotności kryteriów określonych w ustawie o pomocy społecznej (w przypadku gospodarstwa jednoosobowego to 1940 zł, a w przypadku gospodarstwa domowego wieloosobowego to 1500 zł pomnożone przez liczbę członków gospodarstwa domowego kredytobiorcy). Obecna wartość to dwukrotność tej kwoty (odpowiednio 1552 zł oraz 1200 zł)" – czytamy.

Lista zmian w FWK obejmuje również:

  • zwiększenie wartości maksymalnego wsparcia z 2 tys. zł do 3 tys. zł (miesięcznie),
  • wydłużony okres pomocy – z 36 miesięcy na 40 miesięcy,
  • wydłużenie okresu spłat wsparcia lub pożyczki – maksymalnie 200 rat zamiast dotychczasowych 144,
  • Resort finansów wyjaśnia, że docelowo dzięki zaproponowanym rozwiązaniom maksymalna wartości wsparcia lub pożyczki na spłatę zadłużenia z FWK będzie wynosić 120 tys. zł.

Jak już wspomnieliśmy, pomoc z FWK może zostać częściowo umorzona. Umorzenie 66 rat zwrotu wsparcia lub pożyczki na spłatę zadłużenia będzie następowało po dokonaniu, bez opóźnień, spłaty 134 rat. "Obecne przepisy pozwalają na umorzenie 44 rat, po dokonaniu spłaty 100 rat. Dzięki temu kwota umorzenia będzie mogła wynieść 39,6 tys. zł (66 rat), w miejsce obecnych 22 tys. zł" – tłumaczy resort finansów.