Parlament Europejski i Rada UE porozumiały się w sprawie wprowadzenia zakazu pakowania w folię owoców i warzyw w supermarketach oraz stosowania małych, plastikowych jednorazowych opakowań keczupu w restauracjach czy minibutelek szamponu w hotelach. Wskutek tego porozumienia od 2030 roku zostanie zakazana cała gama "formatów opakowań plastikowych jednorazowego użytku", w tym także folia do owijania walizek na lotniskach.

Jakie opakowania zostaną zakazane?

Zakaz obejmie m.in. jednorazowe opakowania plastikowe na owoce, warzywa i inną żywność oraz na napoje. Wycofane z użytku zostaną także jednorazowe opakowania plastikowe na sosy, ketchup i przyprawy, stosowane obecnie powszechnie w branży restauracyjnej.

Reklama

Zmiany dotkną także branżę hotelarską. Zakazane zostaną jednorazowe opakowania plastikowe na drobne produkty kosmetyczne i toaletowe, np. szampony. Wycofane zostaną również bardzo lekkie torby plastikowe oferowane m.in. na targowiskach z artykułami spożywczymi sprzedawanych luzem.

Kaucja na puszki i butelki plastikowe?

Państwa członkowie Unii muszą też zapewnić selektywną zbiórkę co najmniej 90 proc. w skali roku jednorazowych plastikowych butelek i metalowych pojemników na napoje. Cel ten muszą osiągnąć do 2029 roku. By go osiągnąć kraje Unii Europejskiej muszą wdrożyć systemy zwrotu kaucji dla tych rodzajów opakowań. Poszczególne państwa mogą być zwolnione z wymogu wprowadzenia systemu zwrotu kaucji jeśli w 2026 roku osiągną poziom selektywnej zbiórki powyżej 80 proc. i przedstawią plan osiągnięcia celu 90 proc.

Kiedy wejdzie w życie zakaz jednorazowych opakowań foliowych?

Porozumienie zostanie przedłożone przedstawicielom państw członkowskich w Radzie oraz parlamentarnej Komisji Ochrony Środowiska. Jeśli zostanie zatwierdzone, będzie musiało być formalnie przyjęte przez obie instytucje nim zostanie opublikowany w Dzienniku Urzędowym UE i wejściem w życie.

Nowe prawo zacznie obowiązywać po 18 miesiącach od momentu opublikowania w Dzienniku Urzędowym UE.

Odpady stanowią duży problem dla środowiska i człowieka

Mimo że w UE wzrosły wskaźniki recyklingu, ilość odpadów wytwarzanych z opakowań rośnie szybciej niż ilość odpadów poddawanych recyklingowi. W ciągu ostatniej dekady ilość odpadów opakowaniowych wzrosła o prawie 25 proc. i oczekuje się, że jeśli nie zostaną podjęte żadne działania do 2030 roku wzrośnie o kolejne 19 proc. W przypadku odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych przewidywany wzrost do 2030 roku to aż 46 proc.

Unia Europejska podejmuje różne działania i inicjatywy mające na celu zmniejszenie ilości odpadów, promowanie recyklingu i gospodarki o obiegu zamkniętym oraz ograniczenie negatywnego wpływu odpadów na środowisko i zdrowie publiczne. Zwłaszcza plastik stanowi poważne zagrożenie dla środowiska, ponieważ rozkłada się bardzo wolno, zanieczyszcza morza i oceany i prowadzi do zagrożenia fauny morskiej oraz zdrowia ludzi.