22 marca lider PO Donald Tusk, podczas spotkania w Częstochowie (woj. śląskie), przedstawił kolejną propozycję programową KO. "50 proc. mam nie wraca do pracy po urlopie macierzyńskim, mimo że 90 proc. wyraża taką chęć. Tym programem chcemy uhonorować wysiłek polskich kobiet. Pracowaliśmy dość długo nad projektem (...) ogłaszam kolejny punkt programu KO. Nazwaliśmy go 'babciowe'" – powiedział.

Nie ma z kim zostawić dziecka

Mówił, że kobiety po urodzeniu dziecka i "po tych najważniejszych pierwszych tygodniach i miesiącach" bardzo często chciałyby wrócić do pracy. "Chciałyby, ale nie mogą, (…) ponieważ nie ma z kim zostawić dziecka, albo nie ma pieniędzy na to, żeby zapłacić za żłobek" - mówił Tusk.

Reklama

Przekazał, że 1500 zł "babciowego" miesięcznie przysługiwałoby do czasu, kiedy dziecko może pójść do przedszkola, a więc do czasu, kiedy ukończy 3 lata.

Według raportu z badania United Surveys dla Wirtualnej Polski, pozytywnie o tej inicjatywie wypowiedziało się aż 51,7 proc. Polaków – 21 proc. wybrało odpowiedź "zdecydowanie dobrze", a 30,7 proc. "raczej dobrze". Odmiennego zdania jest 33,8 proc. ankietowanych – 16,6 proc. wybrało odpowiedź "raczej źle", a 17,2 proc. "zdecydowanie źle". 14,5 proc. badanych wybrało odpowiedź "nie wiem/trudno powiedzieć".

Pomysł "babciowego" najbardziej przypadł do gustu wyborcom Koalicji Obywatelskiej

Badanie wykazało, że pomysł "babciowego" najbardziej przypadł do gustu wyborcom Koalicji Obywatelskiej - 76 proc. badanych (22 proc. udzieliło odpowiedzi "zdecydowanie dobrze", 54 proc. - "raczej dobrze") - oraz PSL (Polskie Stronnictwo Ludowe) i Kukiz'15 - 68 proc, przy czym "zdecydowanie dobrze" ocenia go zaledwie 3 proc., a "raczej dobrze" - 65 proc.

"Wyborcy Lewicy są w tej kwestii mocno podzieleni" - przekazano. 48 proc. z nich ocenia pomysł "babciowego" dobrze ("zdecydowanie dobrze" - 26 proc., "raczej dobrze" - 22 proc.). Negatywnie ocenia ten projekt 51 proc. wyborców Lewicy, przy czym odpowiedzi "zdecydowanie źle" udzieliło zaledwie 1 proc. badanych.

Wśród wyborców Konfederacji przeważają nieznacznie oceny negatywne (44 proc.) nad pozytywnymi (38 proc.). 18 proc. wyborców tego ugrupowania nie ma zdania na ten temat.

Pomysł "babciowego" podoba się 56 proc. kobiet

61 proc. wyborców, którzy głosowali na PiS, źle ocenia projekt przedstawiony przez lidera Platformy Obywatelskiej (32 proc. ocenia go "zdecydowanie źle", a 29 proc. "raczej źle"). Dobrze ocenia 22 proc. wyborców ("zdecydowanie dobrze" - 12 proc., "raczej dobrze" - 10 proc.).

W kwestii poparcia dla tego pomysłu wśród mężczyzn i kobiet, wykazano, że pomysł "babciowego" podoba się 56 proc. kobiet ("zdecydowanie dobrze" ocenia go 21 proc., "raczej dobrze" - 35 proc.) oraz 47 proc. mężczyzn ("zdecydowanie dobrze" ocenia go 21 proc., "raczej dobrze" - 26 proc.).

Jak podano, aż 41 proc. kobiet ("zdecydowanie źle" ocenia go 17 proc., "raczej źle" - 24 proc.) oraz 26 proc. mężczyzn ("zdecydowanie źle" ocenia go 17 proc., "raczej źle" - 9 proc.).

Wśród grup wiekowych 18-29 i 30-39 lat poparcie dla projektu jest bardzo wysokie

"Wśród grup wiekowych 18-29 i 30-39 lat poparcie dla tego projektu jest bardzo wysokie. W tej pierwszej sięga 65 proc., w drugiej 58 proc. W grupie wiekowej 18-29 lat tylko 14 proc. badanych źle ocenia projekt przedstawiony przez lidera PO, 21 proc. nie ma na ten temat zdania. W grupie wiekowej 30-39 lat pomysł +babciowego+ źle ocenia już 27 proc. badanych, 15 proc. nie ma na ten temat zdania" - przekazano.

Poparcie dla "babciowego" wzrasta ponownie po 60. roku życia. Pomysł ten podoba się 51 proc. najstarszych respondentów, nie podoba 37 proc. z nich.

Badanie przeprowadzono w dniach 24-26.03.2023 metodą CATI&CAVI (ratio 50/50) na próbie 1000 osób.

Autorka: Katarzyna Herbut