Zmiany w Karcie Dużej Rodziny skupiają się między innymi na ujednoliceniu wzoru karty elektronicznej, aby zapewnić spójność wizualną z innymi dokumentami elektronicznymi podczas wyświetlania ich na urządzeniach mobilnych.

ikona lupy />
fot. gov.pl / Inne / RCL

Aby korzystać z Karty Dużej Rodziny, wystarczy ta aplikacja

Reklama

KDR jest dostępna w formie tradycyjnej (plastikowej karty) oraz elektronicznej, którą można wyświetlić w aplikacji mObywatel. W ramach najnowszych aktualizacji wprowadzono nowy wzór karty elektronicznej, zintegrowany z aplikacją. To upraszcza proces jej używania, zapewniając jednocześnie spójność z innymi dokumentami elektronicznymi.

Co ważne, nowa wizualizacja karty nie wymaga dodatkowych działań ze strony użytkowników - po wprowadzeniu zmian, karta automatycznie pojawi się w urządzeniu mobilnym każdego uprawnionego.

Kto może uzyskać Kartę Dużej Rodziny?

Prawo do Karty Dużej Rodziny przysługuje rodzicom (w tym zastępczym) i małżonkom rodziców, którzy mają na utrzymaniu minimum trójkę dzieci. Program ten obejmuje również dzieci do 18. roku życia, a w przypadku studentów (także tych pracujących) - do 25. roku życia. W programie uwzględniono też dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności, bez ograniczeń wiekowych. Jednakże i w tym przypadku, warunkiem koniecznym jest posiadanie w rodzinie co najmniej trójki dzieci.

ikona lupy />
Karta dużej rodziny - wersja tradycyjna. Źródło: Gov.pl / Inne

Korzyści z posiadania Karty Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny oferuje szereg zniżek i ulg, zarówno w instytucjach publicznych, jak i u przedsiębiorców prywatnych. Rodziny mogą korzystać z niższych cen w wybranych sklepach spożywczych, stacjach paliw, a także z tańszych biletów kolejowych, bezpłatnych wejść do parków narodowych oznaczonych znakiem „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”. Co ważne, osoby posiadające tę kartę zaliczają się do grupy z wyższymi limitami zużycia energii elektrycznej.

Jak ubiegać się o Kartę?

Aby uzyskać Kartę Dużej Rodziny, wystarczy złożyć wniosek w odpowiedniej gminie lub elektronicznie za pośrednictwem portalu Emp@tia. Proces ten jest bezpłatny, a w przypadku wydania karty elektronicznej, rodzic lub małżonek rodzica może wizualizować na swoim urządzeniu mobilnym karty swoich dzieci oraz drugiego rodzica.