Drugi kredyt hipoteczny – czy to możliwe?

Masz zaciągnięty kredyt hipoteczny, ale potrzebujesz następnego? Jest to możliwe, ponieważ sam fakt spłacania jednego z nich nie jest jednoznaczny z tym, że nie można starać się o drugi. Banki zazwyczaj mają co do niego podobne wymagania, jak do pierwszego, jednak wiąże się on z pewnymi dodatkowymi warunkami. Ważne jest upewnienie się, że takie podwójne zobowiązanie jest możliwe do spłacenia.

Drugi kredyt hipoteczny można zaciągnąć nie tylko na kolejną nieruchomość, lecz także na tę samą (na przykład w przypadku remontu czy przebudowy). Brana pod uwagę jest przede wszystkimzdolność kredytowa oraz historia wcześniejszych spłat. Ponadto ważna dla banku i przyznania kredytu jest także sytuacja finansowa osoby czy firmy, która chce uzyskać drugi kredyt hipoteczny – oprócz spłacania dwóch rat bierze się tutaj pod uwagę również to, czy dochody pozwolą na opłatę pozostałych kosztów życia. W wielu przypadkach kolejny kredyt wiąże się również z wyższym wkładem własnym.

Reklama

Warunki do uzyskania drugiego kredytu hipotecznego

Najważniejsza w przypadku przyznania drugiego kredytu hipotecznego jest zdolność kredytowa. Banki zazwyczaj biorą pod uwagę wiele czynników – nie tylko zarobki. Co więc może składać się na ocenę zdolności kredytowej? Między innymi dochody, koszty utrzymania gospodarstwa domowego, wiek i stan cywilny kredytobiorcy, historia kredytowa, limity na kartach kredytowych, posiadane debety oraz wysokość rat spłacanych aktualnie kredytów.

Drugi kredyt hipoteczny w tym samym czy w innym banku?

Decyzja o zaciągnięciu drugiego kredytu hipotecznego w tym samym banku na pewno jest mniej wymagająca, jednak nie zawsze oznacza lepsze warunki – nawet jeżeli tak było w przypadku pierwszego zobowiązania. Dlatego warto sprawdzić wszelkie wymogi przed podjęciem ostatecznej decyzji. A sytuacji może być co najmniej kilka.

Przykładowo, jeżeli chcesz wziąć drugi kredyt hipoteczny na tę samą nieruchomość i rozważasz inny bank niż w przypadku pierwszego – bank najpewniej zgodzi się na drugie zobowiązanie, jeśli pierwszy kredyt zostanie do niego przeniesiony. Dokonuje się wówczas refinansowania – spłacone zostaje poprzednie zobowiązanie, a kredytobiorca otrzymuje kwotę, która jest mu potrzebna przy drugim kredycie. Dlaczego przeniesienie się do tego samego banku jest tak ważne? W przeciwnym razie drugi kredyt jest dla banku problematyczny – ta hipoteka jest na drugim miejscu w księdze wieczystej. To pierwsze miejsce ma możliwość szybszego egzekwowania roszczeń, jeśli spłata przestanie być terminowa. Bank tym samym chce się zabezpieczyć przed problemami ze spłatą długu.

Jeśli natomiast myślisz o zaciągnięciu kredytu na tę samą nieruchomość w tym samym banku, zazwyczaj dzieje się tak, że pierwszy kredyt zostaje podniesiony.

Można również zaciągnąć dwa kredyty na dwie nieruchomości w dwóch bankach – wybierając te, których oferta jest najlepiej dopasowana do potrzeb.

Zarobki w przypadku dwóch kredytów hipotecznych

Jak wskazaliśmy wyżej, banki biorą pod uwagę wiele różnych zmiennych w określaniu zdolności kredytowej. Nie ma więc widełek dochodów, które należy mieć, by otrzymać dany kredyt. Zarobki muszą pokrywać nie tylko obie raty kredytu, lecz także wszelkie koszty życiowe, na przykład rachunki, jedzenie itd. Dlatego też jest to kwestia indywidualna.