Ankieta NDR: Bundeswehra. Czy potrzebny jest powrót obowiązkowej służby wojskowej?

NDR, czyli Norddeutscher Rundfunk, to regionalny publiczny nadawca radiowo-telewizyjny działający w północnych regionach Niemiec, na terenie landów: Dolna Saksonia, Meklemburia-Pomorze Przednie, Szlezwik-Holsztyn i miasta na prawach landu Hamburg. W dniach od 19 do 26 lutego 2024 roku NDR przeprowadził ankietę pod tytułem "Bundeswehra pod presją – czy potrzebujemy powrotu obowiązkowej służby wojskowej?", której wyniki opublikował 4 marca. W ankiecie wzięło udział 19 640 mieszkańców północnych Niemiec. Ankiety zostały przez nich wypełnione online.

Niemcy: 66 proc. ankietowanych za przywróceniem obowiązkowej służby wojskowej

Reklama

Zagrożenie w Europie w ciągu ostatnich lat znacząco wzrosło za sprawą wojny na Ukrainie. W związku z tym w Niemczech Bundeswehra znalazła się w centrum zainteresowania, podobnie jak temat ewentualnego wznowienia obowiązkowego poboru do wojska. 66 proc. ankietowanych przez NDR opowiedziało się za przywróceniem obowiązkowej służby wojskowej. Zdecydowanie mniej zwolenników takiej propozycji jest jednak wśród ludzi młodych – poniżej 30. roku życia. Aż 56 proc. z nich jest przeciwnych powrotowi obowiązkowego poboru do wojska. Mniej niż jedna trzecia natomiast deklaruje, że jest gotowa sama odbyć służbę wojskową.

Obowiązkowa służba wojskowa istniała w Niemczech przez ponad 50 lat, a zniesiona została w marcu 2011 roku. Rok przed tym w służbie było niemal 60 tys. mężczyzn.

Przywrócenie obowiązkowej służby wojskowej w Niemczech. Argumenty za i przeciw

Zdaniem 61 proc. ankietowanych najważniejszym argumentem za przywróceniem obowiązkowej służby wojskowej jest możliwość zdobycia przez młodych rekrutów osobistych doświadczeń. Dopiero na drugim miejscu znalazł się argument o zwiększeniu gotowości obronnej (53 proc.).

Z drugiej strony niemal połowa ankietowanych ma wątpliwości, czy dla zobowiązanych do ewentualnej służby wystarczy sprzętu, miejsc zakwaterowania i instruktorów. Natomiast dla jednej czwartej respondentów innym argumentem przeciwko przywróceniu obowiązkowej służby wojskowej jest silna ingerencja w osobistą wolność działania młodych ludzi.

Bundeswehra: Obowiązkowa służba wojskowa także dla kobiet?

W cytowanej ankiecie zapytano także o to, czy ewentualnie przywrócona obowiązkowa służba wojskowa miałaby dotyczyć zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Za takim rozwiązaniem opowiedziało się 73 proc. ankietowanych. Mimo że było wśród nich więcej mężczyzn, to również wśród kobiet dwie trzecie respondentek okazało się zwolenniczkami takiego rozwiązania.

Niemcy a NATO

Niemal 90 proc. ankietowanych przez NDR uważa, że Bundeswehra nie jest zdolna do obrony i nie byłaby w stanie odeprzeć ataku militarnego.

W swojej ankiecie NDR zapytało również respondentów o to, jakie według nich jest prawdopodobieństwo, że w ciągu najbliższych dwunastu miesięcy Rosja zaatakuje któreś z państw NATO. Jedynie 11 proc. ankietowanych jest zdania, że prawdopodobieństwo to jest bardzo wysokie, a 29 proc. sądzi, że jest ono raczej wysokie. Natomiast za tym, że prawdopodobieństwo to jest raczej niskie opowiada się 35 proc. respondentów, a 20 proc. z nich uważa, że jest ono bardzo niskie.

Ponadto dwie trzecie ankietowanych sądzi, że Niemcy w zakresie obrony narodowej nie powinny polegać wyłącznie na NATO. Z kolei zdecydowana większość ankietowanych, bo ponad 80 proc., jest zdania, że ich kraj nie musi posiadać własnej broni jądrowej.