Karta Dużej Rodziny uprawnia do korzystania ze zniżek zarówno przez osoby dorosłe, jak i dzieci. W jej ramach dostępne są m.in. zniżki na bilety kolejowe, darmowy wstępu do parków narodowych czy rabaty na inne atrakcyjne oferty u podmiotów prywatnych.

Karta Dużej Rodziny – jakie zmiany od marca 2024 roku?

Wraz z początkiem marca 2024 wzrosła opłata za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny. Stawkę podniesiono o 5 zł. Do tej pory osoby, które chciały wyrobić kolejną kartę płaciły 10 zł. Teraz jest to 15 zł.

Reklama

Opłatę wnosimy do urzędu właściwego ze względu na adres zamieszkania członka rodziny. W celu uzyskania duplikatu karty konieczne jest złożenie wniosku. Należy w nim zawrzeć podstawowe dane takie jak imię i nazwisko oraz adres zamieszkania, a także bardziej szczegółowe informacje, takie jak np. planowany termin ukończenia nauki w danej szkole. Samo wydanie Karty Dużej Rodziny jest bezpłatne dla każdego członka rodziny.

To jednak nie jedyne zmiany, które czekają posiadaczy Karty Dużej Rodziny.

Nowa wersja elektronicznej Karty Dużej Rodziny

W ostatnim czasie polski rząd wprowadził istotne zmiany w programie Karty Dużej Rodziny. Mają one na celu przede wszystkim dostosowanie programu do nowoczesnych standardów technologicznych, a przez to ułatwienie życia rodzinom wielodzietnym.

W związku ze zmianami wprowadzonymi na początku 2024 roku niezbędne jest wprowadzenie nowego wzoru elektronicznej Karty Dużej Rodziny, by jej wizualizacja na urządzeniu mobilnym odpowiadała innym dokumentom elektronicznym.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zapewnia, że ujednolicenie wzoru karty elektronicznej mające na celu zapewnienie spójności wizualnej z innymi dokumentami elektronicznymi będzie automatyczne. Posiadacze Karty Dużej Rodziny nie będą musieli podejmować żadnych działań, by odebrać zmodernizowaną kartę po jej wdrożeniu.

By korzystać z Karty Dużej Rodziny wystarczy aplikacja mObywatel. Elektroniczna Karta Dużej Rodziny będzie dostępna w tej aplikacji. Widnieją tam dane posiadacza karty oraz jej kod QR. Znajdziemy tam również listę partnerów karty i informację o tym, czy nasz dokument jest ważny.

Kto może uzyskać Kartę Dużej Rodziny?

Prawo do Karty Dużej Rodziny przysługuje rodzicom (również zastępczym) i małżonkom rodziców, którzy mają na utrzymaniu minimum troje dzieci. Program obejmuje również dzieci do 18. roku życia, a w przypadku studentów (także pracujących) – osoby do 25. roku życia. Program uwzględnia także dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności bez ograniczeń wiekowych. Warunkiem koniecznym jest posiadanie w rodzinie co najmniej trójki dzieci.