"Wniosek został złożony w celu realizacji uchwały nr 19 zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy MZN Property S.A. z dnia 14 lipca 2020 r. w sprawie wycofania akcji spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A." - czytamy w komunikacie.

W czerwcu zarząd GPW zdecydował o zawieszeniu obrotu na głównym rynku akcjami spółki MZN Property, w związku z przekazanym zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu akcji.


MZN Property jest właścicielem budowanej wokół serwisu Morizon.pl platformy nieruchomościowo-finansowej OneStopShop, która ułatwia użytkownikom proces transakcji na rynku nieruchomości. Platforma udostępnia funkcjonalności w zakresie sprzedaży oraz wyszukiwania i finansowania nieruchomości. Najważniejszym i największym serwisem nieruchomościowym Grupy jest Morizon.pl. W skład Grupy MZN Property wchodzą m.in. spółki Grupa Morizon, Lendi (pośrednictwo finansowe) i Finpack (m.in. software). Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od 2017 r.

(ISBnews)