"W wyniku przeprowadzonej transakcji struktura własnościowa AMX będzie prezentowała się następująco:

• AMX: 148 akcji własnych; 9,95 proc. udział w kapitale zakładowym spółki.

Reklama

• CBoA: 372 akcji; 25,02 proc. udział w kapitale zakładowym spółki.

• GPW: 967 akcji; 65,03 proc. udział w kapitale zakładowym spółki" - czytamy w komunikacie.

W wyniku transakcji GPW objęła również pośrednio kontrolę nad Central Depository of Armenia (CDA) - centralnym depozytem papierów wartościowych w Armenii - w którym AMX posiada obecnie 100 proc. udziału w kapitale zakładowym, dodano.

Kwota nabycia akcji AMX została ustalona z uwzględnieniem aktualnych wyników spółki za pierwszy kwartał 2022 r. Różnica w cenie akcji AMX w stosunku do ceny ustalonej przez strony w podpisanym 18 września 2020 r. porozumieniu Term Sheet z Central Bank of Armenia wynika w szczególności z: uwzględnienia aktualnych wyników spółki, jak również zmiany wartości księgowej spółki, która miała miejsce w okresie po podpisaniu porozumienia Term Sheet, ustaleń dokonanych przez GPW w wyniku przeprowadzonego badania due diligence spółki oraz różnic kursowych. AMX nie posiada zadłużenia, a wartość posiadanych przez spółkę środków pieniężnych netto wynosi ok. 12,8 mln zł, co zostało potwierdzone wynikami spółki za pierwszy kwartał 2022 r., podano także.

24 maja GPW podała, że podpisała memorandum z Central Bank of Armenia (CBoA), w którym zadeklarowano wolę sfinalizowania transakcji nabycia przez GPW 65,03% akcji w Armenia Securities Exchange (AMX).

Jak podano we wrześniu 2020 r., wstępna niewiążąca wycena 100 proc. udziałów w AMX wynosiła jednokrotność wartości księgowej spółki na 30 czerwca 2020 r., tj. w przeliczeniu na złote około 5,8 mln zł.

Grupa kapitałowa GPW prowadzi platformy obrotu akcjami, obligacjami skarbowymi i korporacyjnymi, instrumentami pochodnymi, energią elektryczną i gazem ziemnym oraz dostarcza indeksy i wskaźniki referencyjne, m.in. WIBID i WIBOR. Od 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na prowadzonym przez siebie parkiecie.

(ISBnews)