Do obrotu dopuszczono 2 tys. obligacji o nominalnej wartości 100 tys. euro każda. Nominalna wartość emisji to 200 mln euro. Są to papiery o stałym kuponie wynoszącym 4,4% p.a. płatnym co rok. Termin zapadalności to 31 października 2025 r., podano w komunikacie.

Data dopuszczenia obligacji do obrotu i data pierwszego notowania to 31 października 2022 r.

Agencja ratingowa Fitch Ratings Limited przyznała dla wyemitowanej serii obligacji rating na poziomie A- z perspektywą stabilną.

BGK to państwowy bank rozwoju, który inicjuje i realizuje programy służące wzrostowi ekonomicznemu Polski, współpracując ze wszystkimi instytucjami rozwoju, jak PFR, KUKE, PAIH, PARP i ARP. BGK realizując strategiczne projekty rozwojowe, finansuje m.in. największe inwestycje infrastrukturalne, zwiększa dostęp Polaków do mieszkań oraz pobudza przedsiębiorczość polskich firm w kraju i za granicą. Jest inwestorem w funduszach, których aktywami zarządza Polski Fundusz Rozwoju. W 2018 r. rozpoczął ekspansję, otwierając przedstawicielstwa zagraniczne.

Reklama

(ISBnews)