"Kwota zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy: 37 595 000 zł - która to kwota stanowi nie więcej niż połowę zysku netto spółki wykazanego w sprawozdaniu finansowym sporządzonym na dzień 30 września 2022 roku i zbadanym przez biegłego rewidenta" - czytamy w komunikacie.

Zaliczką będzie objęte 25 750 000 akcji spółki.

Planowany dzień ustalenia akcjonariuszy uprawnionych do zaliczki: 29 grudnia 2022 r.; planowany dzień wypłaty zaliczki: 5 stycznia 2023 r., podano także.

W I poł. r/obr. 2022/2023 (tj. kwiecień-wrzesień 2022) spółka miała 75,57 mln zł skonsolidowanego zysku netto w porównaniu z 59,3 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 141,29 mln zł w porównaniu z 104,57 mln zł rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. r.obr. 2022/2023 wyniósł 75,26 mln zł wobec 59,07 mln zł zysku rok wcześniej.

Wrocławska firma jest jednym z największych na świecie dostawców oprogramowania typu "live chat dla biznesu". Spółka zadebiutowała na warszawskiej giełdzie w 2014 r.

(ISBnews)