Wyniki branży budowlanej podlegają istotnym wahaniom sezonowym, a pierwsze miesiące roku są z reguły najtrudniejsze. Znalazło to odbicie w przychodach ze sprzedaży Budimeksu, największej pod względem skali działania krajowej spółki budowlanej. W tej pozycji rachunku wyników w raporcie za I kw. firma zanotowała 15-proc. spadek w ujęciu rocznym.

Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że produkcja budowlano-montażowa w pierwszych trzech miesiącach 2024 r. była niższa niż przed rokiem o 11 proc. Zysk netto Budimeksu w tym okresie wyniósł 120 mln zł, co jest najlepszym otwarciem roku w historii firmy.

CAŁY TEKST W PAPIEROWYM WYDANIU DGP ORAZ W RAMACH SUBSKRYPCJI CYFROWEJ