Strata operacyjna wyniosła 75,54 mln zł wobec 1,07 mln zł straty rok wcześniej.

Strata EBITDA wyniosła 54 mln zł mln zł wobec 13,62 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej, zaś skorygowana strata EBITDA wyniosła w ub.r. 42,01 mln zł wobec 20,72 mln zł zysku r 2021 r.

Reklama

Skonsolidowane przychody z działalności operacyjnej sięgnęły 598,14 mln zł w 2022 r. wobec 706,4 mln zł rok wcześniej.

"Zgodnie z opublikowanym raportem rocznym, w minionym roku przychody Grupy Columbus osiągnęły wartość 598,1 mln zł, czyli tylko o 15 proc. mniej niż w 2021 r., który jest uważany za rekordowy w branży fotowoltaicznej. Wynik EBITDA Grupy wyniósł -54 mln zł, jednak EBITDA skorygowana wyniosła -42 mln zł. Zarząd Columbus podkreśla, iż wyniki za 2022 r. są mocno obciążone kosztami, na które składały się m.in. odsetki, prowizje i opłaty na rzecz zmian struktury finansowania, ale też odpisy i rezerwy. Wspomniane koszty osiągnęły łączną wartość 62 mln zł, co znacznie wpłynęło na końcowy wynik grupy" - czytamy w komunikacie.

Prezes Columbus Energy Dawid Zieliński zapowiedział, że w bieżącym roku spółka "na pewno" zakontraktuje budowę pierwszego magazynu energii. "Być może już po pierwszym kwartale odbudujemy bilans, czyli zdolność do finansowania inwestycyjnego i obrotowego, co z kolei przyniesie nam oddech i czas na rewizję strategii" - wskazał.

"Będziemy potrzebować ponad 10 GW mocy magazynów energii, aby zbilansować strukturę miksu energetycznego kraju. Magazyny energii na świecie świadczą wiele usług systemowych, na których solidnie zarabiają. Jeszcze nie podjęliśmy decyzji strategicznej, czy będziemy sami budować magazyny, czy zaprosimy inwestora strategicznego, ale inwestycje w te trzy magazyny energii to ponad 4 mld zł w horyzoncie 3-5 lat" - stwierdził Zieliński.

W ujęciu jednostkowym strata netto w 2022 r. wyniosła 82,55 mln zł wobec 5,94 mln zł straty rok wcześniej.

Columbus Energy podaje, że jest liderem rynku mikroinstalacji fotowoltaicznych w Polsce. Spółka jest notowana na rynku New Connect.

(ISBnews)