Zysk operacyjny wyniósł 329,37 mln zł wobec 305,71 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 344 mln zł wobec 317 mln zł zysku rok wcześniej. EBITDA gotówkowa (tj. EBITDA - przychody z portfeli nabytych + spłaty z portfeli nabytych) wyniosła odpowiednio: 530 mln zł wobec 447 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 614,76 mln zł w I kw. 2023 r. wobec 544,85 mln zł rok wcześniej.

Reklama

"W I kwartale 2023 Grupa Kruk osiągnęła przychody ogółem w łącznej wysokości 615 mln zł, tj. o 13% więcej r/r. Przychody z obsługi portfeli nabytych wyniosły w tym okresie 538 mln zł, co stanowi wzrost o 9% r/r" - czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

Nakłady na portfele w I kw. br. wyniosły 524 mln zł wobec 262 mln zł rok wcześniej, a spłaty z portfeli - odpowiednio: 724 mln zł wobec 623 mln zł (+16% r/r).

"Bardzo dobrze zaczęliśmy ten jubileuszowy, 25. rok Kruka. Silne spłaty z portfeli nabytych wzmocniły naszą EBITDA gotówkową do rekordowego poziomu pół miliarda złotych. Co istotne, wszystkie rynki pozytywnie kontrybuowały do tego wyniku" - powiedział CEO i prezes Piotr Krupa, cytowany w komunikacie.

Z zainwestowanych 524 mln zł przez Kruka w I kwartale 2023 r. 84% dotyczyło inwestycji poza Polską, z dominującym udziałem rynku włoskiego.

"Wyniki I kwartału pokazują naszą siłę, nasze ambicje i możliwości dalszego rozwoju. Skupiamy się na linii wierzytelności własnych, przede wszystkim detalicznych niezabezpieczonych - stąd 93% inwestycji z I kwartału dotyczyło właśnie tego rodzaju aktywów. Jesteśmy aktywni na wszystkich rynkach, które dają nam możliwość realizacji dobrych inwestycji, a naszym akcjonariuszom i obligatariuszom szansę na partycypację w sukcesach Kruka" - dodał prezes.

Kruk podkreśla, że ma jeden z najwyższych wyników za poprzedni rok wśród spółek notowanych publicznie. Na tle branży jest też jedną z najmniej zadłużonych (wskaźnik dług netto/EBITDA gotówkowa to 2,0 ), a jednocześnie jedną z najbardziej rentownych (ROE LTM 23%) firm wśród największych spółek giełdowych.

"Nasza kondycja finansowa, szczególnie na tle konkurencji, jest bardzo dobra. Mamy bardzo dobry dostęp do finansowania, i obok linii kredytowych mamy możliwość emisji obligacji w Polsce oraz poprzez obligacje nordyckie w Europie. Daje nam to siłę na dalszy rozwój Kruka i wzmacnianie pozycji w międzynarodowym środowisku. Konsekwentnie realizujemy naszą strategię zarówno w obszarze międzynarodowego dalszego rozwoju, jak i zmian technologicznych w operacyjnych procesach grupy" - podsumował Krupa.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2023 r. wyniósł 234,4 mln zł wobec 243,93 mln zł zysku rok wcześniej.

Kruk jest największą firmą zarządzającą wierzytelnościami w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2011 r.

(ISBnews)