"Upoważnia się zarząd spółki do nabywania akcji własnych spółkiw celu ich późniejszego umorzenia, zgodnie z zasadami i na warunkach określonych poniżej w ust. 2-11. Łączna kwota, która może zostać przeznaczona przez spółkę na nabycie akcji własnych wraz z kosztami ich nabycia, wynosi nie więcej niż 500 000 000 zł" - czytamy w projekcie uchwały.

"W drodze uchwały walnego zgromadzenia spółki z dnia 29 listopada 2016 roku zarząd spółki upoważniony został do nabycia akcji własnych w celu ich późniejszego umorzenia za łączną kwotę nieprzekraczającą (wraz z kosztami nabycia) sumy 250 mln zł. W związku z przeprowadzeniem, w dniach 5-24 października 2022 roku, skupu akcji własnych na podstawie ww. uchwały i podjęcia decyzji o zakończeniu procesu nabywania akcji własnych w oparciu o tę podstawę zarząd przedstawia walnemu zgromadzeniu propozycję podjęcia niniejszej uchwały mającej stanowić nową bazę do przeprowadzenia potencjalnego skupu (lub skupów) akcji własnych w przyszłości, w zależności od decyzji zarządu w tym zakresie" - czytamy w uzasadnieniu projektu.

Proponowana uchwała ma na celu umożliwienie spółce przeprowadzenia takiego skupu (lub skupów) w możliwie elastyczny sposób, tj. m.in. zarówno w transakcjach zawieranych na rynku regulowanym GPW, jak i transakcjach zawieranych poza zorganizowanym systemem obrotu instrumentami finansowymi w drodze publicznych zaproszeń do składania ofert sprzedaży akcji własnych przez wszystkich akcjonariuszy spółki. Uchwała ta upoważnia zarząd do wyboru sposobu i warunków dokonania transakcji skupu akcji. W opinii zarządu spółki warunki nabywania akcji określone w treści uchwały ustalone są w sposób zgodny z najlepszym interesem akcjonariuszy spółki, podkreślono.

Osobny projekt ustawy dotyczy przeznaczenie 99,91 mln zł z zysku netto za 2022 r. na dywidendę, co oznacza wypłatę 1 zł na akcję.

Reklama

W skład grupy CD Projekt wchodzą: CD Projekt RED - deweloper gier wideo z gatunku RPG i GOG - globalna platforma cyfrowej dystrybucji gier. Sztandarową grą wydawnictwa jest seria "Wiedźmin" oraz najnowsza superprodukcja "Cyberpunk 2077".

(ISBnews)