Zwyczajne walne zgromadzenie CD Projektu podjęło uchwałę w przedmiocie wypłaty dywidendy w wysokości 99,91 mln zł, tj. w kwocie 1 zł na każdą uczestniczącą w dywidendzie akcję, podała spółka. Ponadto akcjonariusze upoważnili zarząd do nabywania akcji własnych za kwotę do 500 mln zł.

Dzień dywidendy ustalony został na 13 czerwca, a dzień wypłaty dywidendy na 20 czerwca 2023 roku.

"Do dywidendy uprawnionych jest 99 910 510 akcji spółki, co stanowi łączną liczbę akcji spółki pomniejszoną o akcje własne spółki posiadane przez nią na dzień publikacji niniejszego raportu bieżącego (860 290 akcji)" - czytamy w komunikacie.

Reklama

Ponadto akcjonariusze upoważnili zarząd do nabywania akcji własnych spółki w celu ich późniejszego umorzenia.

"Łączna kwota, która może zostać przeznaczona przez spółkę na nabycie akcji własnych wraz z kosztami ich nabycia, wynosi nie więcej niż 500 000 000 zł. Nabyciu podlegają wyłącznie akcje własne w pełni pokryte. Spółka może nabywać akcje własne jednokrotnie lub wielokrotnie w następujący sposób:

  • w transakcjach zawieranych na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. lub
  • w transakcji lub transakcjach zawieranych poza zorganizowanym systemem obrotu instrumentami finansowymi, przeprowadzanych w drodze publicznego zaproszenia lub zaproszeń do składania ofert sprzedaży akcji własnych przez wszystkich akcjonariuszy spółki. Akcje własne mogą być nabywane bezpośrednio przez spółkę lub za pośrednictwem firmy inwestycyjnej" - czytamy w uchwale walnego zgromadzenia.

Upoważnienie zostało udzielone na okres od dnia podjęcia uchwały do wyczerpania środków przeznaczonych na nabycie akcji własnych.

W skład grupy CD Projekt wchodzą: CD Projekt RED - deweloper gier wideo z gatunku RPG i GOG - globalna platforma cyfrowej dystrybucji gier. Sztandarową grą wydawnictwa jest seria "Wiedźmin" oraz superprodukcja "Cyberpunk 2077".

(ISBnews)