"W lipcu 2023 r. łączna wartość obrotu akcjami na głównym rynku GPW wyniosła 19,4 mld zł, czyli o 7,3% mniej niż w analogicznym okresie rok wcześniej. Wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń spadła o 7,1% r/r do poziomu 19,3 mld zł. Średnia dzienna wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń wyniosła 920,8 mln zł, o 7,1% mniej niż rok wcześniej. Wartość indeksu WIG na koniec lipca wyniosła 72 268,53 pkt. i była o 31,4% wyższa niż przed rokiem" - czytamy w komunikacie.

Z kolei na rynku NewConnect w lipcu odnotowano wzrost łącznej wartości obrotu akcjami o 14,4% r/r do poziomu 174,7 mln zł. Wartość obrotów akcjami w ramach arkusza zleceń na rynku NewConnect wzrosła o 17,6% r/r i wyniosła 173,5 mln zł.

Na rynku GlobalConnect wartość obrotów akcjami w lipcu wyniosła 358,5 tys. zł, podano także.

Łączny wolumen obrotu instrumentami pochodnymi w lipcu wyniósł 754,2 tys. szt., czyli o 24,1% mniej niż rok wcześniej. Wolumen obrotu kontraktami na indeksy spadł o 28,7% r/r do poziomu 466,1 tys. szt., wolumen obrotu kontraktami na waluty spadł o 4% r/r do 199,9 tys. szt., a wolumen obrotu kontraktami na akcje spadł o 37,3% r/r do 73,5 tys. szt.

Reklama

W lipcu odnotowano wzrost wartości obrotu produktami strukturyzowanymi o 5,8% r/r do poziomu 192,7 mln zł oraz wzrost obrotów ETF-ami o 28,3% r/r do 72,4 mln zł, podała giełda.

Wartość notowanych na rynku Catalyst emisji obligacji nieskarbowych wyniosła na koniec lipca 100,5 mld zł, wobec 92,8 mld zł w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wartość obrotu obligacjami na rynku Catalyst w ramach arkusza zleceń spadła o 57,8% r/r do poziomu 373,9 mln zł.

Łączna wartość obrotu obligacjami na TBSP wyniosła 56,3 mld zł wobec 17,9 mld zł rok wcześniej, co oznacza wzrost o 215,5% r/r.

Łączny wolumen obrotu energią elektryczną na rynkach spot i terminowym wyniósł w lipcu br. 10,3 TWh, co oznacza spadek o 14,2% r/r. Wolumen obrotu energią elektryczną na rynku spot wzrósł o 88% r/r do poziomu 4,5 TWh. Na rynku forward wolumen spadł o 39,6% r/r do poziomu 5,8 TWh.

Natomiast łączny wolumen obrotu gazem ziemnym wzrósł o 27,6% r/r do 8,9 TWh. Na rynku spot wolumen obrotu wzrósł o 5,9% do poziomu 1 TWh. Na rynku terminowym odnotowano wzrost o 31,1% r/r do poziomu 7,9 TWh.

Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia, z wyłączeniem praw ze świadectw związanych z efektywnością energetyczną ("białe certyfikaty"), na rynku spot wyniósł 1,3 TWh, co oznacza spadek o 26,4% r/r. Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia związanych z efektywnością energetyczną ("białe certyfikaty") spadł o 1% r/r do poziomu 4,2 ktoe. Obrót Gwarancjami Pochodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE wzrósł o 5,1% r/r, do wolumenu 3,5 TWh, czytamy dalej.

Kapitalizacja 372 spółek krajowych notowanych na Głównym Rynku w lipcu 2023 r. wyniosła 705,6 mld zł (159,9 mld euro).

Łączna kapitalizacja 415 spółek krajowych i zagranicznych notowanych na Głównym Rynku sięgnęła 1 398 mld zł (316,8 mld euro).

W lipcu br. na GPW odbyło się 21 sesji giełdowych, tyle samo co rok wcześniej.