Sfinks Polska odnotował 2,82 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2023 r. wobec 2,2 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 1,94 mln zł wobec 2,39 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 5,34 mln zł wobec 4,52 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 25,39 mln zł w III kw. 2023 r. wobec 25,9 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2023 r. spółka miała 2,5 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 15,15 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 75,71 mln zł w porównaniu z 70,57 mln zł rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 14,5 mln zł wobec 30,86 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

"Spośród naszych sieci największa dynamika wzrostu przychodów, bo aż szesnastoprocentowa, w okresie trzech kwartałów tego roku była wypracowana przez restauracje SPHINX. Pokazuje to siłę tej marki i zdolność sieci do przyciągania gości mimo niełatwych dla konsumentów czasów. Jest to też dobry prognostyk na pomyślniejsze czasy. Co jednak ważne teraz, rosnące obroty przekładają się na wzrost rentowności sprzedaży. Zysk brutto na sprzedaży grupy Sfinks na tym poziomie po trzech kwartałach był o prawie 3,5 mln zł wyższy niż rok wcześniej, mimo że pracowało na niego 105 lokali wobec 120 przed rokiem. To oznacza wzrost efektywności naszego biznesu - wskaźnik rentowności brutto na sprzedaży zwiększył się z 25,5% na koniec III kwartału 2022 do 28,4% na koniec III kwartału 2023. Jeszcze większą dynamikę rentowności, o 6,5 pkt proc., notowaliśmy w samym III kwartale tego roku. W tym okresie nasza grupa wypracowała też dodani EBIT w wysokości 1,94 mln zł oraz EBITDA w wysokości 5,34 mln zł, które pozostają dodatnie także po uwzględnieniu wpływu MSFF 16. Mamy więc sprawny mechanizm w postaci rentownie działającej sieci, którą będziemy w kolejnych latach rozwijać w oparciu o niedawno ogłoszoną strategię" - powiedział prezes Sylwester Cacek, cytowany w komunikacie.

Reklama

Po III kwartałach 2023 r. zwiększył się udział restauracji franczyzowych w sieci - na koniec września było to 70%. W efekcie rosną także wpływy grupy Sfinks z tytułu prowadzenia sieci franczyzowej – po III kwartale z opłat od franczyzobiorców Sfinks zainkasował prawie 18 mln zł, czyli o 9% więcej niż rok wcześniej, podano także.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I-III kw. 2023 r. wyniosła 3,47 mln zł wobec 11,4 mln zł zysku rok wcześniej.

Pod względem wielkości sprzedaży oraz liczby restauracji Sfinks jest największą w Polsce siecią typu casual dining. Sfinks Polska jest jednocześnie trzecią pod względem przychodów firmą gastronomiczną w Polsce. Spółka jest notowana na GPW od 2006 r.

(ISBnews)