Best odnotował 23,46 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2023 r. wobec 3,5 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 45,39 mln zł wobec 12,27 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 98,44 mln zł w III kw. 2023 r. wobec 76,4 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2023 r. spółka miała 50,41 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 131,92 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 277,85 mln zł w porównaniu z 360,82 mln zł rok wcześniej. EBITDA gotówkowa sięgnęła 172,47 mln zł wobec 158,88 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2023 r. wyniósł 50,41 mln zł wobec 131,92 mln zł zysku rok wcześniej.

Reklama

Best specjalizuje się w obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi. Inwestuje w portfele wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych. Best jest spółką notowaną na warszawskiej giełdzie od 1997 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 453,6 mln zł w 2022 r.

(ISBnews)