"Pozytywny efekt Black Friday w okresie 23.11.2023 do 27.11.2023 ze sprzedażami wyższymi o 27% r/r przy jednoczesnych korzystnych marżach brutto na sprzedaży. Dobry outlook na IV kwartał, tj. kilkunastoprocentowe r/r wzrosty sprzedaży online oraz dwucyfrowe dynamiki sprzedaży offline (szacunki za okres od 1 listopada do 12 grudnia 2023)" - czytamy w raporcie.

"Uwzględniając [...] ryzyka i szanse, plany sprzedażowe Grupy na rok finansowy 2023/24 zakładają możliwość osiągnięcia ponad 17 mld zł sprzedaży, przy wzroście r/r w segmencie tradycyjnej sprzedaży (offline) oraz stabilnych sprzedażach r/r w kanale internetowym. Spółka zakłada zwiększenie powierzchni o 20% r/r, priorytetowo traktując rozwój salonów marki Sinsay. Grupa w roku finansowym 2023/24 spodziewa się poprawy r/r marży brutto na sprzedaży (kształtującej się w przedziale 51-52%), wynikającej z korzystniejszego kursu USD do zł, niższych kosztów transportu (frachtu) oraz normalizacji stanu zapasów. W rezultacie Grupa chciałaby osiągnąć w 2023/24 marżę operacyjną powyżej 12%. Jednocześnie planowane jest utrzymanie poziomu wydatków inwestycyjnych w wysokości 1,1 mld zł (w tym 800 mln zł na salony)" - czytamy dalej.

Ponadto spółka zakłada normalizację kapitału obrotowego (zobowiązania wyższe niż zapasy) oraz niższy r/r poziom dług netto/ EBITDA.

Jednocześnie w kolejnym roku finansowym, tj. 2024/2025, dzięki wzrostom powierzchni, pozytywnym LFL oraz dwucyfrowym wzrostom r/r w kanale online Grupa spodziewa się przychodów w wysokości ok. 20 mld zł, przy marży brutto na sprzedaży w przedziale 52-53%. W roku 2024/2025 spółka zakłada też utrzymanie efektywności kosztowej (wskaźnik: koszty operacyjne/sprzedaż poniżej 40%) oraz wydatki inwestycyjne na poziomie 1,3 mld zł, z tego 1,2 mld zł na sklepy. Dodatkowo spółka chce zachować bezpieczny poziom zadłużenia i nie ma planów rolowania obligacji, wymieniono także.

Reklama

LPP zarządza markami modowymi Reserved, Cropp, House, Mohito i Sinsay. Spółka jest notowana na GPW w Warszawie od 2001 roku; wchodzi w skład indeksu WIG20. W roku obrotowym 2022/2023 (luty 2022 - styczeń 2023) spółka miała 15,9 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)