Łączna wartość przeprowadzonych ofert na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) wyniosła 418 mln zł (95,9 mln euro) - to wzrost o 428% r/r.

"Wartość pierwotnych ofert publicznych (Initial Public Offering, IPO) przeprowadzonych na europejskich giełdach w 2023 roku wyniosła 10,2 mld euro - to spadek o 35% w porównaniu do poprzedniego roku (15,6 mld euro) oraz o 86% w porównaniu do roku 2021 (75 mld euro). Natomiast, pomimo utrzymujących się niepewności geopolitycznych oraz makroekonomicznych, związanych m.in. z kondycją systemu bankowego w USA, walką z inflacją czy wzrostem napięć geopolitycznych, główne europejskie i amerykańskie rynki zakończyły miniony rok dwucyfrowymi wzrostami kluczowych indeksów. W tym samym czasie główne polskie indeksy okazały się jednymi z najsilniejszych na świecie, a w grudniu byliśmy świadkami pierwszego IPO od ponad dwóch lat na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie - na parkiecie zadebiutowała spółka Murapol SA" - czytamy w komunikacie poświęconym raportowi.

15 debiutów na GPW

Reklama

W 2023 roku na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie miało miejsce 15 IPO (z czego 14 przeprowadzono na rynku NewConnect) wobec 16 IPO w roku poprzednim (w 2022 r. wszystkie warszawskie debiuty miały miejsce na NewConnect). Łączna wartość przeprowadzonych ofert wyniosła 418 mln zł (95,9 mln euro), co oznacza wzrost o 428% r/r. Wzrost wartości ofert to przede wszystkim efekt IPO spółki Murapol, której oferta stanowiła 87% łącznej wartości wszystkich ofert na GPW w roku 2023. Debiut tej spółki jest niewątpliwie najistotniejszym wydarzeniem rodzimego parkietu, biorąc pod uwagę, że poprzednie IPO (spółki STS) miało miejsce w grudniu 2021 roku. W przypadku pozostałych ofert (wszystkie na nieregulowanym rynku NewConnect) - ich wartość wyniosła 54,4 mln zł (11,9 mln euro), co stanowi spadek względem poprzedniego roku o 31%, wskazano również.

Oferta Murapolu wyniosła 363,5 mln zł (83,9 mln euro), wyłączając opcję stabilizacji. Drugie oraz trzecie miejsce przypadło odpowiednio QNA Technology - oferta o wartości 15,6 mln zł (3,5 mln euro) oraz Scanway - oferta o wartości 11,4 mln zł (2,5 mln euro).

"Po ponad 2 latach odbył się debiut na rynku głównym GPW, co jest ogromnym plusem, ponieważ każda następna spółka myśląca o IPO zobaczyła, że przy dobrze zorganizowanym procesie ma obecnie szanse na uplasowania dużej oferty. Natomiast poprzednie lata nie pozwalały przyzwyczaić się do stabilności. Inwestorzy oczekują zapowiadanych jeszcze w roku 2022 debiutów i powrotu wstrzymanych i przełożonych transakcji, przygotowań do debiutów spółek portfelowych funduszy private equity oraz, jak pokazał Murapol, ożywienia spółek z branż innych niż technologiczne, takich jak nieruchomości, handel czy ochrona zdrowia" - powiedział starszy manager w zespole ds. rynków kapitałowych PwC Kamil Wardzyński, cytowany w materiale.

Rynek IPO w Europie jest bierny

Zgodnie z danymi uzyskanymi przez PwC, łączna wartość IPO w Europie w minionym roku wyniosła 10,2 mld euro i spadła o 35% (o 5,4 mld euro) w porównaniu do roku 2022. Na europejskich parkietach zadebiutowało 107 spółek (wobec 102 w 2022 roku) oraz odnotowano jedną tzw. megaofertę, czyli IPO, którego wartość przekroczyła 1 mld euro - Hidroelectrica na Bucharest Stock Exchange. Debiut rumuńskiej spółki utrzymał się na pozycji największej oferty w Europie oraz czwartej największej oferty na świecie (wartość oferty wyniosła 1,9 mld euro). Na następnych miejscach znalazły się SCHOTT Pharma oraz Thyssenkrupp Nucera, obie debiutujące na niemieckim Deutsche Börse z ofertami o wartości odpowiednio 0,9 oraz 0,6 mld euro, podano także.

"Drugi roku z rzędu europejski rynek IPO jest wciąż bierny. Łączna wartość ofert z IPO w 2023 roku spadła w porównaniu do poprzedniego roku, osiągając najniższy poziom od 2012 roku. Wśród analizowanych przez PwC rynków europejskich najbardziej aktywna pod względem liczby debiutów okazała się giełda w Stambule z 20 IPO o wartości każdorazowo przekraczającej 50 mln euro. Pomimo słabych nastrojów przez większość roku doszło w Europie do kilku znaczących debiutów takich firm jak Hidroelectrica oraz SCHOTT Pharma. Wzrosły nadzieje na powrót koniunktury i obserwujemy sygnały wskazujące na możliwe ożywienie na rynku IPO. Należy jednak wziąć pod uwagę, że ze względu na m.in. kalendarz wydarzeń politycznych, tzw. okna IPO będą w tym roku bardzo krótkie, co wymusi bardzo dobre przygotowanie emitentów liczących na udane transakcje" - dodał partner w zespole ds. rynków kapitałowych PwC Bartosz Margol.

Raport IPO Watch Europe obejmuje wszystkie debiuty na głównych giełdach w Europie (włączając w to giełdy w Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii, Islandii, Norwegii, Turcji, Serbii i Szwajcarii) i jest publikowany kwartalnie.

(ISBnews)