Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej wyniosły 136,9 mln zł (wzrost o 40,8% r/r).

Według szacunkowych danych spółka miała 132,48 mln zł (wzrost o 17,5% r/r) skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży w IV kw. 2023 r., a skonsolidowana skorygowana EBITDA wzrosła o 20,7% r/r do 38,42 mln zł. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej wzrosły o 36,9% r/r do 43,14 mln zł, podano.

Spółka zaznaczyła, że wyniki czwartego kwartału to efekt wzrostu czysto organicznego we wszystkich segmentach operacyjnych, w szczególności sprzedaży do małych i średnich przedsiębiorstw w modelu przedpłaconym co przekłada się na bardzo wysoką konwersję na przepływy pieniężne z działalności z operacyjnej.

Reklama

Wynik EBITDA został skorygowany o jednorazowe, niegotówkowe koszty związane z wyceną programów motywacyjnych [ESOP] w łącznej kwocie 1.062 tys. zł w IV kwartale 2023 r., w tym: 324 tys. zł w Vercom oraz 738 tys. zł w cyber_Folks. W całym 2023 r. koszty jednorazowe wyniosły 3.951 tys. zł, w tym 675 tys. zł w Vercom oraz 3 276 tys. zł w cyber_Folks, wskazano.

"Wyniki raportowanego kwartału po raz kolejny pokazały siłę czysto organicznego wzrostu naszego biznesu, który pod względem kluczowych parametrów przychodów i zysków wzrósł w tempie ok. 20% rocznie. Istotnie wzrosła sprzedaż do małych i średnich przedsiębiorstw w modelu przedpłaconym, co przełożyło się na bardzo wysoką konwersję EBITDA na przepływy pieniężne z działalności z operacyjnej, które wzrosły r/r o blisko 40%" - powiedział wiceprezes i CFO cyber_Folks Robert Stasik, cytowany w komunikacie.

Spółka podała też wyniki według segmentów działalności w 2023 r.: przychody Vercom wyniosły 337,37 mln zł, a EBITDA skorygowana 85,16 mln zł. Przychody cyber_Folks: wyniosły 138,36 mln zł, a EBITDA skorygowana 59,43 mln zł. Z kolei przychody SaaS wyniosły 3,01 mln zł, a EBITDA skorygowana 938 tys. zł.

Publikację jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2023 rok zaplanowano na 26 marca 2024 roku.

cyber_Folks (wcześniej R22) to grupa spółek technologicznych, koncentrująca się na skalowalnych usługach oferowanych w modelu abonamentowym oraz SaaS (ang. Software as a Service). Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od 2017 r.; wchodzi w skład indeksu sWIG80.

(ISBnews)