Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej (uwzględniający działalność zaniechaną) sięgnął w ub.r. 44,9 mln euro wobec 1,3 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 103,52 mln euro wobec 103,04 mln euro zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 379,2 mln euro wobec 325,8 mln euro zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2 431,63 mln euro w 2023 r. wobec 2 126,73 mln euro rok wcześniej.

Spółka podała, że w 2023 r. poziom nakładów inwestycyjnych (capex) Grupy wyniósł 214,9 mln euro, co stanowi wzrost o 44,5% r/r, a rekordowe inwestycje potwierdzają zaangażowanie AmRest w rozbudowę portfolio restauracji, renowację i modernizację istniejących restauracji oraz rozwój możliwości technologicznych.

Reklama

"Ożywienie działalności biznesowej i generowanie przepływów pieniężnych, a także osiągnięcie docelowego poziomu delewarowania spowodowało wzrost nakładów inwestycyjnych o ponad 40%. Priorytety inwestycyjne AmRest obejmują zwiększenie liczby restauracji w portfelu, zwiększenie możliwości komercyjnych i operacyjnych, w tym cyfryzację i projekty IT, oraz utrzymanie restauracji i systemów w optymalnym stanie" - czytamy w raporcie rocznym.

"Z perspektywy modelu biznesowego rozwój solidnej działalności franczyzowej jest kluczowym filarem wzrostu w perspektywie krótkoterminowej. Ponadto Grupa zamierza nadal realizować swoje cele rozwojowe, zwiększać skalę w zarządzaniu łańcuchem dostaw i być liderem w procesach cyfryzacji. Wreszcie, potencjalne akwizycje pozostają ważnym czynnikiem wzrostu AmRest. Grupa jest dobrze przygotowana do konsolidacji lub przejęć w sektorze, które mogłyby zostać określone i wygenerować długoterminową wartość dla akcjonariuszy AmRest" - podano.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2023 r. wyniósł 4,23 mln euro wobec 4,79 mln euro straty rok wcześniej.

AmRest to jeden z wiodących publicznie notowanych operatorów restauracji w Europie, posiada portfolio rozpoznawalnych marek w 25 krajach. AmRest prowadzi restauracje pod markami franczyzowymi, takimi jak KFC, Starbucks, Pizza Hut i Burger King, a także pod markami własnymi, takimi jak La Tagliatella, Sushi Shop, Bacoa i Blue Frog. Spółka jest notowana na GPW od 2005 r.; wchodzi w skład indeksu mWIG40.

(ISBnews)