Zysk operacyjny wyniósł 30,4 mln zł wobec 51,37 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 38,56 mln zł wobec 55,45 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 315,72 mln zł w 2023 r. wobec 289,52 mln zł rok wcześniej.

Spółka podała, że zagraniczna sprzedaż grupy (głównie na rynkach Europy Zachodniej) odpowiadała za ponad 265 mln zł (84% wszystkich przychodów), a największym rynkiem były Niemcy, które zapewniły blisko połowę wszystkich przychodów grupy, zaś drugim Austria, która wygenerowała 32% ogółu przychodów w 2023 r.

Reklama

Rynek austriacki od początku 2024 r. notuje rekordowe zamówienia, co ma związek ze startem nowych systemów dofinansowań na systemy grzewcze, podano także.

"Po nadzwyczajnie dobrym 2022 r. ubiegły rok przyniósł pogorszenie nastrojów w sektorze OZE. Na całą branżę niekorzystnie wpływały spowolnienie gospodarcze na kluczowych rynkach czy wstrzymanie się z inwestycjami, głównie w Niemczech, w oczekiwaniu na uruchomienie nowych, atrakcyjnych programów dotacji. W tym kontekście jesteśmy zadowoleni z rozwoju i wyników spółki w ubiegłym roku. Skonsolidowane przychody wzrosły w całym 2023 r. Stało się tak głównie za sprawą rynku austriackiego, na którym działa kupiona ponad rok temu nasza spółka zależna Krobath. To pokazuje słuszność rozwoju grupy Sunex poprzez akwizycje, które wpisują się w naszą działalność. Teraz dodatkowym wzmocnieniem obecności w Austrii będzie druga potencjalna na tym rynku akwizycja. Na początku kwietnia tego roku podpisaliśmy list intencyjny w sprawie zakupu spółki instalacyjnej. Liczymy także na przeprowadzenie podobnej akwizycji w Niemczech, gdzie rozmowy są zaawansowane" - powiedział prezes Sunex Romuald Kalyciok, cytowany w komunikacie.

"W Niemczech opóźnienie uruchomienia dotacji do systemów grzewczych przełożyło się na to, że pieniądze na rynek trafiają dopiero po II kwartale. W Austrii zaś program dotacji funkcjonuje od początku roku, a od kwietnia ruszają instalacje urządzeń, co będzie mieć przełożenie na naszą branżę. Rozmawiamy z klientami i widzimy, że stopniowo przybywa zamówień. Liczymy, że do zakładanych przez nas poziomów powrócą na przełomie II i III kwartału tego roku. Obserwujemy także zmniejszanie się wysokich zapasów produktów w segmencie PV, z powodu których nasi odbiorcy nie kupowali nowych produktów. Nadzieje wiążemy też z uruchomieniem programu dotacji w Polsce i zastrzykiem finansowym w postaci środków z Krajowego Planu Odbudowy. Dobre perspektywy widzimy także w przetargach na urządzenia grzewcze. Mamy już pierwsze wygrane postępowania, a pojawia się ich coraz więcej" - dodał członek zarządu i dyrektor finansowy Marek Kossmann.

Zgodnie z planem spółka realizuje plan inwestycyjny na 2024 r., w ramach którego m.in. rozbudowuje moce produkcyjne w raciborskiej fabryce. Projekt zakładający realizację zbiorników kompozytowych współpracujących z pompami ciepła jest odpowiedzią na trendy rosnącego popytu na rozwiązania OZE w energetyce i ciepłownictwie, a także budownictwie mieszkaniowym. W planach spółki są m.in. badania przemysłowe, prace rozwojowe, budowa stacji transformatorowej i wentylacji technologicznej hali produkcyjnej oraz zakup środków do rozpoczęcia produkcji przemysłowej, wymieniono także.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2023 r. wyniósł 27,6 mln zł wobec 38,13 mln zł zysku rok wcześniej.

Sunex jest producentem innowacyjnych rozwiązań opartych o odnawialne źródła energii. Firma powstała w 2002 roku w Raciborzu. Oferuje m.in.: pompy ciepła, kolektory słoneczne, termosyfony, systemy montażowe, systemy połączeniowe, zasobniki, grupy pompowe, stacje wymiany ciepła, regulatory solarne. Zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2015 r., przenosząc się z rynku NewConnect.

(ISBnews)