"Wizja Grupy Boryszew w 2028 r.: […] Utrzymanie wysokiej dynamiki ok. 11% wzrostu EBITDA rok do roku w latach 2024-2028 oraz osiągnięcie poziomu ok. 590 mln zł w 2028 r." - czytamy w Strategii.

W latach 2024-2028 zysk EBITDA ma kształtować się następująco: 350,44 mln zł, 393,36 mln zł, 417,64 mln zł, 554,79 mln zł i 589,42 mln zł.

"Dynamika wzrostu poziomu przychodów w okresie prognozy utrzymuje się na podobnym poziomie równym ok. 3-10%, co ma związek z planowanym rozwojem nowych segmentów oraz optymalizacją aktywów Grupy" - czytamy dalej.

W latach 2024-2028 przychody Grupy mają wynosić następująco: 5 574 mln zł, 6 153,51 mln zł, 6 355,66 mln zł, 6 803,64 mln zł i 7 107,88 mln zł.

Reklama

Marża EBITDA zaplanowana jest na poziomach: 27% w 2024 r., 33% w 2025 r., 34% w 2026 r., 35% w 2027 r. i 35% w 2028 r.

"Marżowość EBITDA oraz dynamika wzrostu EBITDA jest wynikiem zmiany profilu działalności operacyjnej i koncentracji GK Boryszew na produktach o wyższej wartości dodanej dla klientów" - podkreślono w Strategii.

Optymalizacja bazy aktywów doprowadzi do zwiększenia wskaźnika ROA do 5,82% w 2028 r.

Strategia Grupy Boryszew zakłada m.in.:

* budowę nowych segmentów działalności związanych z magazynami energii i gospodarką cyrkularną;

* kontynuację rozwoju najbardziej rentownych produktów poprzez ekspansję na nowe rynki oraz dywersyfikacja sektorów klientów końcowych;

* wygaszanie niskomarżowych aktywów w Segmentach Chemia i Metale, wymieniono także.

"GK Boryszew w 2028 roku: Silny lider w globalnych sektorach: motoryzacyjnym, metalowym, zarządzania magazynami energii oraz waste to energy i recyklingu odpadów, z innowacyjną ofertą produktową oraz zdywersyfikowaną grupą odbiorców" - podsumowano.

Grupa Boryszew jest jedną z największych grup przemysłowych w Polsce, specjalizującą się w produkcji komponentów do samochodów, przetwórstwie metali nieżelaznych oraz chemii przemysłowej. Zatrudnia ok. 10 tys. pracowników w ponad 30 zakładach zlokalizowanych w 14 krajach, na 4 kontynentach. Boryszew jest notowany na GPW od 1996 r.; wchodzi w skład indeksu sWIG80.

(ISBnews)