Skonsolidowane przychody ze sprzedaży netto produktów, towarów i materiałów za 2023 r. wyniosły ok. 629,05 mln zł, co stanowi spadek o ok. 29 proc. rdr.

"Jednostkowe przychody ze sprzedaży netto produktów, towarów i materiałów wyniosły za 2023 r. ok. 534 696 tys. zł i były niższe o ok. 271 000 tys. zł, tj. o ok. 34% od przychodów osiągniętych w analogicznym okresie roku poprzedniego. Spadek przychodów spółki był przede wszystkim efektem słabej koniunktury w gospodarce. Emitent dostosował ilościową strukturę sprzedaży do poziomów zapotrzebowania kluczowych odbiorców, w tym m.in. OGP Gaz-System. W 2023 r. utrzymywały się niekorzystne warunki makroekonomiczne, gdzie dominował trend spadkowy na wyroby stalowe oraz zużycie jawne stali. Osłabienie popytu na wyroby stalowe spowodowało wahania cen stali, które emitent musiał odnieść na cenę sprzedawanego asortymentu" - czytamy w komunikacie.

W ujęciu jednostkowym strata netto w ub.r. wyniosła ok. 1,35 mln zł wobec 8,73 mln zł zysku rok wcześniej.

Informacje na temat ostatecznych wyników finansowych osiągniętych przez spółkę i grupę kapitałową Ferrum za 2023 r. zostaną przekazane do publicznej wiadomości 26 kwietnia 2024 r., podano.

Reklama

Grupa kapitałowa Ferrum specjalizuje się w produkcji rur do przesyłu mediów. Jest notowana na warszawskiej giełdzie od 1997 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Ferrum sięgnęły 885 mln zł w 2022 r.

(ISBnews)