Ferrum odnotowało 2,14 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2023 r. wobec 0,76 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 7,7 mln zł wobec 7,84 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 11,5 mln zł wobec 11,69 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 177,68 mln zł w III kw. 2023 r. wobec 203,58 mln zł rok wcześniej.

"Skonsolidowane przychody ze sprzedaży netto produktów, towarów i materiałów za III kwartał 2023 r. wyniosły 177 684 tys. zł i były o 12,7% niższe od przychodów porównywalnego okresu w roku ubiegłym [...] Koszty działalności operacyjnej za III kwartał 2023 r. (bez pozostałych kosztów operacyjnych i wartości sprzedanych towarów i materiałów) wyniosły 97,1% wartości przychodów ze sprzedaży produktów skorygowanych o zmianę stanu produktów oraz koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby. Wskaźnik ten wzrósł w stosunku do III kwartału 2022 r. o 2,2 pkt proc. m.in. w wyniku wzrostu kosztów pracy i energii elektrycznej" - czytamy w raporcie.

W I-III kw. 2023 r. spółka miała 1,73 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 8,85 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 486,88 mln zł w porównaniu z 719,01 mln zł rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 26,57 mln zł wobec 39,27 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

Reklama

"Skonsolidowane przychody ze sprzedaży netto produktów, towarów i materiałów za 9 mies. 2023 r. wyniosły 486 879 tys. zł i były o 32,3% niższe od przychodów porównywalnego okresu w roku ubiegłym. W zrealizowanej sprzedaży netto grupy kapitałowej za 9 mies. 2023 r. 36,2 % stanowiła sprzedaż poza granice kraju. [...] Koszty działalności operacyjnej za 9 mies. 2023 r. (bez pozostałych kosztów operacyjnych i wartości sprzedanych towarów i materiałów) wyniosły 101% wartości przychodów ze sprzedaży produktów skorygowanych o zmianę stanu produktów oraz koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby. Wskaźnik ten wzrósł w stosunku do 9 mies. 2022 r. o 5,1 pkt proc. m.in. w wyniku wzrostu kosztów pracy i energii elektrycznej" - czytamy dalej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2023 r. wyniósł 0,17 mln zł wobec 8,53 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa kapitałowa Ferrum specjalizuje się w produkcji rur do przesyłu mediów. Jest notowana na warszawskiej giełdzie od 1997 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Ferrum sięgnęły 885 mln zł w 2022 r.

(ISBnews)