Zysk operacyjny wyniósł 215,01 mln zł wobec 32,83 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 236,89 mln zł wobec 54,42 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

Reklama

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 3 293,39 mln zł w 2023 r. wobec 2 393,31 mln zł rok wcześniej.

Rekordowe wyniki finansowe Rainbow Tours w 2023 roku

"Rekordowe wyniki finansowe roku 2023 umożliwiły rozpoczęcie wypłaty dywidendy na rzecz akcjonariuszy spółki dominującej z zysku netto za rok sprawozdawczy 2023. W miarę osiągania kolejnych wzrostów wyników finansowych i antycypując dalsze wzrosty zyskowności spółka dominująca w minionym okresie dwukrotnie wypłaciła na rzecz akcjonariuszy zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy z zysku za rok 2023, a to w łącznej kwocie 40,6 mln zł, a zarząd spółki dominującej zamierza zarekomendować walnemu zgromadzeniu wypłacenie dodatkowej dywidendy w kwocie 50,9 mln zł. Oznaczać to będzie rekordowy w dotychczasowej historii spółki dominującej poziom dywidendy, tj. w łącznej kwocie 91,5 mln zł (co stanowi około połowy kwoty zysku netto za rok obrotowy 2023)" - napisał prezes Maciej Szczechura w liście do akcjonariuszy dołączonym do raportu.

Zaznaczył, że wzrosła też znacząco ilość klientów spółki dominującej - w 2023 roku z oferty spółki dominującej skorzystało 636 543 osób, co stanowi wzrost o ok. 25,8% r/r, gdy łączna liczba klientów spółki wyniosła 505 836 osób.

"Wzrosty te nie kończą się na 2023 roku i są kontynuowane w roku bieżącym. Wielkość zrealizowanej przez spółkę dominującą przedsprzedaży imprez turystycznych z oferty sezonu 'Lato 2024' (wycieczki realizowane w miesiącach: kwiecień - październik 2024 roku) oznacza, według stanu rezerwacji na dzień 29.02.2024 r., wzrost poziomu przedsprzedaży o około 27,4% w porównaniu do tego samego okresu roku 2023. Skonsolidowane przychody grupy kapitałowej ze sprzedaży w rachunku narastającym za okres pierwszych dwóch miesięcy 2024 roku wyniosły 539,1 mln zł, co w porównaniu do z tym samym okresem 2023 roku (okres miesięcy styczeń-luty 2023 roku), w którym w rachunku narastającym łączne przychody grupy kapitałowej ze sprzedaży wyniosły 400,3 mln zł, oznacza wzrost sprzedaży o około 34,7%" - napisał też prezes.

Działalność hotelową Grupy

Zaznaczył, że jeśli chodzi o działalność hotelową Grupy prowadzoną przez grecką spółkę zależną White Olive, to sezon 2023 był dla rekordowy, a hotele tej sieci obsłużyły ponad 45 tys. gości z kilkunastu krajów - najwięcej z Polski, Czech, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Francji, Skandynawii, Rumunii i Bułgarii.

"W związku z coraz lepszymi wynikami spółki podjęliśmy decyzję o dalszej rozbudowie sieci hoteli. Jesteśmy na ostatnim etapie budowy 80 nowych pokoi hotelowych w obiektach White Olive na Zakynthos oraz Krecie. W planie na następną zimę jest natomiast rozbudowa hotelu na Rodos" - dodał.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2023 r. wyniósł 167,02 mln zł wobec 13,92 mln zł zysku rok wcześniej.

Rainbow Tours to operator turystyczny zajmujący się sprzedażą własnych imprez turystycznych, pośrednictwem w sprzedaży imprez turystycznych innych touroperatorów, biletów lotniczych, autokarowych, promowych. Spółka zadebiutowała na GPW w 2007 r.

(ISBnews)