Proces zwiększenia efektywności obejmuje redukcję ok. 1000 etatów, przy czym w 40% dotyczy zwiększenia produktywności, a nie zwolnień konkretnych osób, zaś proces rozpoczął się już w 2023 roku i będzie realizowany do połowy 2024 roku, podkreślono.

"Firma zdecydowała się na ograniczenie zatrudnienia, by zachować konkurencyjność i rentowność spółki w średnim okresie. Było to możliwe dzięki przeprowadzonej integracji biznesów hurtowych, ale też redukcji zatrudnienia, która w ramach wszystkich spółek Grupy Eurocash wyniesie ok. 6-7%" - czytamy w komentarzu spółki przesłanym ISBnews.

Reklama

Redukcja obejmie ok. 1000 etatów

"Proces zwiększenia efektywności obejmuje redukcję ok. 1000 etatów, przy czym w 40% dotyczy to zwiększenia produktywności, a nie zwolnień konkretnych osób. Proces ten rozpoczął się już w 2023 roku i będzie realizowany do połowy 2024 roku. Z punktu widzenia dynamiki branży handlowej w Polsce i konieczności utrzymania efektywności biznesu, ograniczenie zatrudnienia i wzrost produktywności pracowników są konieczne dla zapewnienia konkurencyjności niezależnego rynku FMCG w Polsce" - wskazano dalej.

Wcześniej w wywiadzie dla ISBnews prezes Paweł Surówka mówił, że Eurocash spodziewa się, iż wyniki finansowe w 2024 r. - zarówno na poziomie sprzedaży, EBITDA, jak i wyniku netto - będą lepsze niż osiągnięte w 2023 r., wprowadził działania oszczędnościowe (m.in. zwolnienia) i liczy na oszczędności rzędu 200 mln zł, co zniweluje wzrost kosztów m.in. płacy minimalnej. Wspomniał też o integracji spółek hurtowych i uproszczeniu struktury organizacyjnej, czego celem jest stworzenie synergii w ramach jednej organizacji. Zaznaczył, że efekt części zwolnień będzie widoczny dopiero w wynikach kolejnych kwartałów.

Dobre wynika za 2023 r.

Zysk netto Grupy Eurocash w 2023 r. wyniósł 145 mln zł i był o 62% wyższy niż rok wcześniej. O 5,2% wzrosły przychody ze sprzedaży, które osiągnęły 32,5 mld zł. Grupa wypracowała 1 065,5 mld zł zysku EBITDA czyli o 6,5% więcej r/r, przy zachowaniu stabilnej rentowności sprzedaży. Na przełomie 2024 r., Grupa Eurocash wdrożyła głęboki plan oszczędnościowy, który w średniej perspektywie zrównoważy negatywny wpływ inflacji kosztowej, w szczególności związanej ze wzrostem płacy minimalnej. Związane z tym koszty restrukturyzacyjne obciążyły wynik I kw. Według wstępnych wyników, przychody Grupy wyniosły 7,590 mln zł (stabilnie r/r) w I kw. 2024 r., a zysk EBITDA wyniósł 139 mln zł. I kw. jest tradycyjnie najsłabszy dla handlu detalicznego, a w tym roku wynik był dodatkowo osłabiony przez wzrost kosztów pracy minimalnej oraz jednorazowe koszty restrukturyzacji, które sięgnęły 11 mln zł.

Grupa Eurocash jest największym polskim hurtowym dystrybutorem produktów FMCG, organizatorem znanych sieci franczyzowych, agencyjnych i partnerskich, takich jak ABC, Delikatesy Centrum, Groszek, Gama, Duży Ben, Lewiatan czy Euro Sklep; partnerem logistycznym i technologicznym sklepów lokalnych, a także właścicielem marketu e-grocery nr 1 w Polsce: Frisco.pl. Spółka jest notowana na GPW od 2005 r.; wchodzi w skład indeksów mWIG40 i WIG30.

(ISBnews)