Skorygowany zysk EBITDA wyniósł 5 362 mln zł wobec 9 024 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

"Zmniejszenie EBITDA segmentów operacyjnych (z wyłączeniem Sierra Gorda) dotyczyło:

- spadek EBITDA segmentu KGHM Polska Miedź S.A. o 1 907 mln zł,

Reklama

- spadek EBITDA segmentu KGHM International Ltd o 1 231 mln zł,

- wzrost EBITDA pozostałych segmentów o 82 mln zł" - czytamy w sprawozdaniu zarządu.

Skonsolidowane przychody z umów z klientami sięgnęły 33 467 mln zł w 2023 r. wobec 33 847 mln zł rok wcześniej.

W 2023 r. zanotowano spadek produkcji miedzi płatnej w grupie kapitałowej o 3% r/r, tj. o 22,2 tys. Spadek dotyczył KGHM International Ltd. (-16,3 tys. t) oraz Sierra Gorda S.C.M. (-12,3 tys. t dla udziału 55%) i nie został skompensowany przez wyższą produkcję KGHM Polska Miedź (+6,4 tys. t), wskazano dalej.

Produkcja miedzi w KGHM

"Wyższa produkcja miedzi w KGHM Polska Miedź S.A. w 2023 r. wynikała z wyższej dyspozycyjności ciągów technologicznych, w szczególności wzrostu efektywnego czasu pracy instalacji hal wanien w HM Głogów i dotyczyła produkcji zarówno z własnych jak i obcych materiałów miedzionośnych. Spadek produkcji miedzi w Sierra Gorda S.C.M. wynikał głównie z eksploatacji rudy o niższej zawartości Cu oraz niższego uzysku, których nie skompensował wyższy wolumen przerobionej rudy" - napisano w sprawozdaniu.

Zmniejszenie produkcji w segmencie KGHM International Ltd. nastąpiło głównie z uwagi na spadek produkcji kopalni Robinson (-15,4 tys. t). Dodatkowo przez pierwsze 4 m-ce 2022 r. była uwzględniona produkcja kopalni Franke (-2,8 tys. t). Wyższą od ubiegłorocznej produkcję miedzi zanotowały kopalnie Zagłębia Sudbury (+2,1 tys. t). Spadek produkcji kopalni Robinson w 2023 r. wynikał z eksploatacji strefy przejściowej rudy o niskich zawartościach miedzi, a jednocześnie wysokich zawartościach minerałów ilastych, miedzi rozpuszczalnej i cynku, które negatywnie wpływały na proces flotacji. Ponadto na początku roku kopalnia mierzyła się z trudnościami, związanymi z niską efektywnością maszyn. Od czwartego kwartału 2023 r. eksploatacja jest kontynuowana poza strefą przejściową, co wpływa na znaczną poprawę wyników produkcyjnych, wymieniła też spółka.

Nakłady inwestycyjne

"Nakłady inwestycyjne rzeczowe zrealizowano w wysokości 3 199 mln zł, tj. 2% poniżej wielkości założonej w budżecie. Natomiast pozostałe inwestycje, obejmujące podwyższenia udziału w spółkach zależnych oraz inne inwestycje o charakterze kapitałowym, wyniosły 1 054 mln zł wobec planu na poziomie 2 129 mln zł, głównie ze względu na przesunięcia w realizacji planu inwestycji OZE" - czytamy dalej w sprawozdaniu.

W ujęciu jednostkowym strata netto w 2023 r. wyniosła 1 153 mln zł wobec 3 533 mln zł zysku rok wcześniej.

KGHM Polska Miedź posiada szerokie portfolio projektów eksploracyjnych, rozwojowych i produkcyjnych w Polsce, Niemczech, Kanadzie, Chile i USA. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20. W 2023 r. KGHM miał 33,47 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)