Skonsolidowane szacunkowe przychody ze sprzedaży wyniosły 6,43 mln zł, wobec 3,22 mln zł w I kwartale 2023 r., co stanowi zwiększenie o 100% r/r, podano.

"Najważniejszy wpływ na zmianę skonsolidowanego wyniku EBITDA Grupy w I kwartale 2024 r. miały:

i. zwiększenie kosztów związanych z programem motywacyjnym płatnym w formie akcji w łącznej kwocie 36 343 tys. zł w stosunku do okresu porównywalnego, będące efektem wyceny programu motywacyjnego zgodnie z MSSF 2 (koszt niepieniężny, bez wpływu na bieżącą sytuację finansową emitenta i Grupy);

ii. wzrost przychodów ze sprzedaży wynoszący 3 206 tys. zł (o 100% w stosunku do okresu porównywalnego);

Reklama

iii. zmniejszenie operacyjnych kosztów wynagrodzeń, będące efektem przeprowadzonego programu redukcji kosztów poprzez optymalizacje wielkości i struktury zatrudnienia, wynoszące 2 652 tys. zł (o 36% w stosunku do okresu porównywalnego)" - czytamy w komunikacie.

Publikacja raportu okresowego będzie miała miejsce 15 maja 2024 r.

DataWalk to podmiot technologiczny, który jako jeden z nielicznych na świecie zbudował na bazie własnej technologii produkt analityczny rozwiązujący globalne problemy w obszarze bezpieczeństwa. Platforma DataWalk łączy miliardy obiektów z wielu źródeł, znajdując zastosowanie w zakresie analityki śledczej w sektorze publicznym i finansowym m.in. w walce z przestępczością (amerykańskie agencje), wyłudzeniami (ubezpieczyciele) i przy identyfikacji nadużyć (administracja centralna). Spółka była notowana na NewConnect od 2012 r., a w 2019 r. zadebiutowała na rynku głównym GPW.

(ISBnews)