Rozbieżności w polityce monetarnej i ryzyko recesji w Europie napędza spadek EURUSD

Reklama

EURUSD osuwa się od prawie półtora roku, spadając w tym okresie z ponad 1.22 do 1.00 obecnie. Co napędzało ten spadek? Dużą rolę odegrała polityka pieniężna. Podczas gdy Fed z dużym wyprzedzeniem zakomunikował zamiar rozpoczęcia normalizacji polityki, ECB upierał się, że to jeszcze nie czas na takie ruchy. Rzeczywiście, EBC jest ostatnio jastrzębi, ale nie ma jeszcze szans na pierwszą podwyżkę stóp. W międzyczasie Fed rozpoczął cykl szybkiego zacieśniania, który wciąż przyspiesza.

Na gorsze wyniki euro wpływają również inne czynniki. Europa ponosi nieproporcjonalnie większe ryzyko niż Stany Zjednoczone, jeśli wziąć pod uwagę wojnę rosyjsko-ukraińską. Rosja ograniczyła przepływ gazu ziemnego do Europy i istnieje realne ryzyko, że wkrótce może dojść do jego całkowitego wstrzymania. Byłby to duży cios dla Europy, ponieważ niektóre kraje, jak na przykład Niemcy, są w dużym stopniu uzależnione od rosyjskiego gazu. Wstrzymanie dostaw gazu prawie na pewno doprowadziłoby do recesji.

Wzrosły zarówno stopy procentowe w Europie (Niemcy na wykresie), jak i w Stanach Zjednoczonych. Jednak skok w 2-letnich rentownościach w USA przewyższył skok w rentownościach w Niemczech. Para na obecnych poziomach wydaje się być wyceniana zgodnie z sytuacją na rynku obligacji. Trend również wygląda na uzasadniony. Źródło: Bloomberg

21 lipca 2022 - dzień do obserwacji dla traderów EUR

Te dwa czynniki wymienione powyżej - dywergencja polityki pieniężnej i dostawy energii - to dwa główne czynniki napędzające EUR w tej chwili. Najbliższe posiedzenie EBC, które ma zakończyć się podwyżką stóp o 25 punktów bazowych, odbędzie się 21 lipca 2022 roku. Bank centralny może zaoferować wskazówki dotyczące ścieżki wyjścia z systemu ujemnych stóp procentowych, przy czym niektórzy członkowie EBC wskazują, że może to nastąpić już we wrześniu. Tego samego dnia ma się zakończyć 10-dniowa konserwacja gazociągu Nord Stream 1.

Jeśli po konserwacji nie zostanie wznowiony przepływ gazu przez Nord Stream 1, będzie to prawdopodobnie oznaczać, że Europa zmierza w kierunku recesji. Nie wpłynie to na decyzję EBC na posiedzeniu w przyszłym tygodniu, ale może mieć poważny wpływ na politykę w późniejszym okresie i może postawić pod znakiem zapytania koniec środowiska ujemnych stóp. Recesja może spowodować, że EBC wstrzyma lub zakończy cykl zacieśniania, zanim jeszcze w pełni się rozpocznie, ponieważ podnoszenie kosztów pożyczek w czasie poważnego kryzysu energetycznego miałoby niszczący wpływ na bardziej zadłużone gospodarki strefy euro.

Spojrzenie na historię

To nie pierwszy przypadek, kiedy jedno euro jest tańsze od jednego dolara amerykańskiego. Taka sytuacja miała miejsce w latach 2000-2001. Patrząc na wykres widzimy, że spadek poniżej parytetu miał miejsce niecałe 2 miesiące przed szczytem światowych rynków akcji i pęknięciem bańki dot-com. EURUSD notowane było poniżej poziomu 1.00 niemal przez cały okres rynku niedźwiedzia w latach 2000-2003. Powrót głównej pary walutowej ponad ten poziom poprzedził dno rynkowe o kilka miesięcy. Oczywiście, wyniki historyczne nie mogą być traktowane jako gwarancja przyszłych zysków, ale spojrzenie na nie może dać nam kilka wskazówek. Zauważmy, że sytuacja fundamentalna, choć zupełnie inna, jest w pewnym sensie podobna - po raz kolejny zmierzamy do kryzysu, a potencjalnie do globalnej recesji.

EURUSD spadł poniżej poziomu 1.00 w styczniu 2000 roku, mniej niż 2 miesiące przed szczytem światowych rynków akcji. Główna para walutowa była notowana poniżej parytetu niemal przez cały czas trwania rynku niedźwiedzia (pionowe, fioletowe linie na wykresie) i powróciła powyżej tego poziomu na mniej niż 4 miesiące przed osiągnięciem przez rynki dna. Źródło: xStation 5

Techniczne spojrzenie na rynek

EURUSD porusza się w trendzie spadkowym od niemal półtora roku. Spoglądając na główną parę walutową z bardziej krótkoterminowej perspektywy (interwał H4) widzimy, że od marca 2022 roku notowana jest ona w kanale spadkowym. Parze nie udało się wybić powyżej górnego ograniczenia kanału pod koniec czerwca (pomarańczowe kółko) i rozpoczął się kolejny ruch niżej. Dolne ograniczenie kanału w rejonie 1.00 ogranicza dalsze ruchy spadkowe, ale ponieważ sytuacja fundamentalna faworyzuje USD nad EUR, presja na parę może nadal się nasilać. Spadek poniżej zasięgu kanału mógłby teoretycznie wywołać spadek równy szerokości kanału - w tym przypadku około 5 centów. Byłaby to wskazówka do spadku w kierunku okolic 0.95, gdzie znajdują się lokalne maksima z lat 2000 i 2001 oraz lokalne minima z 2002 r.