Od 5 września ceny w Chorwacji podawane są w dwóch walutach, w kunach i euro. Sztywny kurs euro do dotychczasowej waluty wynosi 1:7,53450. Państwo przygotowuje się do wymiany całej gotówki na nową, unijną. Chorwacki Bank Narodowy szacuje, że chodzi o nawet 35 mld kun. Przez pierwszy rok pieniądze będzie można wymienić w bankach, a także na poczcie. Później odbywać się to będzie jedynie w banku narodowym. Okres przejściowy potrwa trzy lata.
Tym wszystkim przygotowaniom towarzyszą wysokie wskaźniki inflacji. W sierpniu wyniosła ona 12,6 proc., to jest o 0,1 pkt proc. mniej niż w lipcu. Wskaźnik bezrobocia utrzymuje się na poziomie 6,3 proc. Dług publiczny w relacji do PKB za 2021 r. wyniósł 79,8 proc. Istotny udział we wzroście inflacji, poza wzrostem cen energii, notuje żywność. Ta drożeje w ujęciu rocznym o 19,2 proc.