statystyki

Bankowość

Floor

wróć do działu: Bankowość »

Floor - jest to instrument finansowy mający charakter kontraktu, umowy między sprzedającym floor i jego nabywcą. Floor jest odwrotną transakcją do kontraktu Cap i zabezpiecza kupującego przed spadkiem stóp procentowych. W przypadku zniżki ustalonej stopy procentowej poniżej określonego w umowie poziomu, sprzedający wypłaci nabywcy kwotę wynikająca z różnicy odsetek dla przyjętego w umowie kapitału.

Zaletą umowy floor jest to, że za jednorazową opłatę poniesioną przy zawarciu umowy nabywca flooru ma gwarancję, że odsetki od jego depozytu nie spadną poniżej określonej wielkości.

Prawo dla specjalisty