statystyki

Bankowość

Cesja umowy ubezpieczenia

wróć do działu: Bankowość »

Cesja umowy ubezpieczenia (ang. collateral assignment) – jedna z form zabezpieczenia kredytu. Tego typu cesje stosuje się najczęściej w przypadku kredytów hipotecznych i kredytów na zakup pojazdów. Cesja [Polisa ubezpieczeniowa|polisy ubezpieczeniowej]] jest zobowiązaniem ubezpieczyciela do wypłaty części lub całości odszkodowania na rzecz osoby trzeciej (najczęściej banku).

Cesja taka ustanawiana jest na wniosek ubezpieczającego podczas zawierania umowy ubezpieczenia, lub później. Dowodem ustanowienia cesji jest odpowiednia adnotacja na polisie ubezpieczeniowej.

Zobacz też:

Prawo dla specjalisty